کلرامفنیکل چشمی

موارد مصرف

کلرامفنیکل در درمان عفونت های باکتریایی ملتحمه یا قرنیه ناشی از باکتری های حساس به دارو مصرف می شود.

مکانیسم اثر

کلرامفنیکل یک آنتی بیوتیک متوقف کننده رشد باکتری با طیف اثر وسیع است و از طریق مهار ساخت پروتئین ها اثر می کند.

فارماکوکینتیک

این دارو از راه مخاط چشم به میزان کمی جذب می شود.

عوارض جانبی

احساس سوزش یا گزش گذرا در چشم پس از مصرف دارو گزارش شده است.

هشدارها

موارد زیادی از بروز واکنش های حساسیتی نسبت به حامل فرآورده (پروپلین گلیکول) در صورت استفاده در گوش گزارش شده است.

مقدار مصرف

یک قطره هر 1 - 4 ساعت در چشم چکانده شود.

فرم های دارویی

 Ophthalmic Drops: 0.5%