کلرهگزیدین - دترژانت

موارد مصرف

این دارو برای ضد عفونی کردن دست پزشک و پوست بیمار قبل از عمل جراحی، ضد عفونی زخم های پوستی و شستشوی وسایل جراحی استفاده می شود.

مکانیسم اثر

دارو با نفوذ به داخل دیواره سلولی میکروارگانیسم باعث خروج محتویات سلولی می شود.

عوارض جانبی

با مصرف کلرهگزیدین، ممکن است تحریک پوستی، درماتیت، حساسیت به نور و واکنش های ژنرالیزه آلرژیک مشاهده شود.

نکات قابل توصیه
  1. از خوردن دارو باید خودداری گردد.
  2. در صورت ایجاد تحریک پوستی، درماتیت یا حساسیت به نور، مصرف دارو باید قطع شود.
فرم های دارویی

Topical Solution: %4