کلرتالیدون

موارد مصرف

این دارو در درمان خیز (ناشی از نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی همراه با آسیت، درمان با کورتیکوستروئیدها و استروژن) و نیز بعضی از حالات عیب کار کلیه (از جمله سندرم نفروتیک، گلومرولونفریت حاد و نارسایی مزمن کلیه)، زیادی فشار خون (به تنهایی یا به عنوان درمان کمکی) مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

جذب کلرتالیدون پس از مصرف خوراکی نسبتاً سریع است. پیوند کلرتالیدون به پروتئین زیاد است. این دارو به صورت تغییر نیافته و تقریباً بطور کامل از طریق کلیه ها دفع می شود. نیمه عمر کلرتالیدون35 - 50  ساعت می باشد و اثر مدری آن پس از 2 ساعت شروع می شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر دارو 2 ساعت و طول اثر آن 48 - 72 ساعت است. اثر کاهنده فشار خون این دارو پس از 3 - 4 روز ممکن است ظاهر شود، ولی برای رسیدن به اثر مطلوب ممکن است تا3 - 4  هفته زمان لازم باشد.

عوارض جانبی

کمی فشار خون وضعیتی، اختلالات خفیف گوارشی، کاهش توانایی جنسی، کمی پتاسیم، منیزیم و سدیم خون، زیادی کلسیم خون، آلکالوز همراه با کمی کلرور خون، زیادی اسید اوریک خون، نقرس، افزایش قند خون و غلظت کلسترول پلاسما، با مصرف دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در کمی شدید پتاسیم وسدیم خون و زیادی شدید کلسیم خون، عیب شدید کار کبد و کلیه، زیادی علامتی اوره خون و بیماری آدیسون نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو در صورت وجود بی ادراری یا عیب کار کلیه یاعیب کار کبد و نوزادان مبتلا به یرقان باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. این دارو ممکن است سبب کاهش پتاسیم خون، تشدید دیابت، نقرس و لوپوس اریتماتوز سیستمیک شود.
  3. اندازه گیری فشار خون در طول درمان با این دارو در فواصل منظم ضروری است.

 

تداخل های دارویی

مصرف همزمان کلستیرامین با کلرتالیدون ممکن است جذب مدرهای تیازیدی را مهار کند. مصرف همزمان گلیکوزیدهای دیژیتال با کلرتالیدون،به علت بروز کمی پتاسیم خون، ممکن است احتمال مسمومیت با دیژیتال را افزایش دهد. مصرف همزمان این دارو با لیتیم، به علت کاهش کلیرانس کلیوی لیتیم، ممکن است سبب بروز مسمومیت با لیتیم شود.

نکات قابل توصیه
  1. مصرف این دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد.
  2. این دارو زیادی فشار خون را درمان نمی کند، بلکه آن را کنترل می نماید. از این رو، مصرف آن ممکن است تا آخرعمر ضروری باشد.
  3. احتمال بروز کمی پتاسیم خون وجود دارد. بنابراین ممکن است مصرف پتاسیم اضافی در رژیم غذایی لازم باشد. بدون مشورت پزشک رژیم غذایی نباید تغییر یابد.
  4. از مصرف سایر داروها، بخصوص داروهای مقلد سمپاتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خودداری شود.
  5. اگر برنامه مصرف یک بار در روز باشد، مصرف دارو صبح ها هنگام برخاستن از خواب توصیه می شود تا اثر افزایش دفعات ادرار در طول شب به حداقل برسد.
  6. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در این صورت مقدار مصرف بعدی نباید دو برابر گردد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان مدر، ابتدا25 - 100 mg/day  یا100 - 200  میلی گرم یک روز در میان و به عنوان کاهنده فشار خون25 - 100 mg/day  (بصورت مقدار واحد) مصرف می شود.

 

کودکان:

مقدار2 mg/kg/day  به مدت 3 روز در هفته مصرف می شود که این مقدار بر اساس پاسخ بیمار تنظیم می گردد.

فرم های دارویی

Tablet: 100 mg