سیناریزین

موارد مصرف

سیناریزین برای رفع اختلالاتی مثل سرگیجه، وزوز گوش، تهوع و استفراغ در بیماری منییر، بیماری مسافرت، بیماری عروق محیطی و سندرم رینود تجویز می شود.

مکانیسم اثر

اثرات این دارو ناشی از مهار گیرنده H1 هیستامینی است.

فارماکوکینتیک

این دارو از طریق خوراکی سریعاً جذب شده و در کبد متابولیزه می شود.

عوارض جانبی

خواب آلودگی، خشکی دهان، تاری دید، بثورات جلدی، خستگی، سردرد و اختلالات گوارشی از عوارض جانبی دارو هستند.

موارد منع مصرف

درصورت وجود پورفیری نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. درصورت پایین بودن فشارخون بیمار، مصرف مقادیر زیاد این دارو باید با احتیاط انجام شود.
  2. درصورت وجود صرع، هیپرتروفی پروستات، احتباس ادرار، گلوکوم و بیماری کبدی باید با احتیاط مصرف شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار  30میلی گرم 3 بار در روز مصرف می شود. در بیماری مسافرت 30 میلی گرم 2 ساعت قبل از مسافرت و سپس در صورت لزوم 15 میلی گرم هر 8 ساعت در طول مسافرت مصرف می شود. در اختلالات عروق محیطی ابتدا 75 میلی گرم  3بار در روز مصرف می شود. مقدار مصرف نگهدارنده 75 میلی گرم 2-3 بار در روز است.

کودکان:

مقدار مصرف در کودکان 5-12 سال نصف مقدار مصرف بزرگسالان است.

فرم های دارویی

قرص سیناریزین: 25 mg

قرص سیناریزین: 75 mg