سیپروفلوکساسین چشمی

موارد مصرف

اين دارو در درمان عفونت هاي سطحي چشم، به ويژه در زخم هاي قرنيه مصرف مي شود.

مکانیسم اثر

سيپروفلوكساسين از مشتقات 4 - فلوروكينولون ها است كه از طريق مهار دوباره سازيDNA  اثر مي كند.

عوارض جانبی

احساس سوزش يا خارش پس از مصرف دارو، قي كردن چشم، احساس طعم غير معمول، كراتيت، ريزش اشك، ترس از نور، تهوع و اختلال بينائي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

هشدارها

مصرف اين دارو در كودكان كمتر از يك سال، طي دوران بارداري و شيردهي توصيه نمي شود.

مقدار مصرف

در درمان عفونت هاي چشم، ابتدا هر 2  ساعت يك قطره در چشم چكانده مي شود و پس از كاهش شدت عفونت، دفعات مصرف دارو نيز كاهش داده مي شود. مصرف دارو بايد تا 48 ساعت بعد از بهبودي ادامه يابد. در درمان زخم هاي قرنيه، در روز اول هر 15 دقيقه به مدت 6 ساعت دو قطره روي چشم چكانده مي شود. سپس در طول روز هر 30 دقيقه دارو مصرف مي شود. در روز دوم هر ساعت دو قطره مصرف مي گردد. در صورت نياز به ادامه درمان در روزهاي بعد، طي روزهاي 3 - 14، دارو هر 4 ساعت مصرف مي گردد. حداكثر مدت زمان مصرف اين دارو 21 روز است.

فرم های دارویی

 Ophthalmic Drops: 0.3% (as HCl)