نحوه مصرف و دوزاژ دارو

مصرف صحیح

دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید تا بهترین منافع را بر وضعیت فعلی شما داشته باشد. از کم یا زیاد کردن مقدار دارو و یا مصرف طولانی تر دارو بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.

این دارو را می توانید با معده خالی یا به همراه غذا میل کنید. اگر پزشک توصیه به مصرف دارو در ساعت خاصی نموده است، حتما از دستورات پزشک پیروی کنید.

حداقل یک ماه طول می کشد تا اثرات داور به طور کامل ظاهر شود. بنابراین در صورت عدم بهبودی در روزهای اول، مصرف دارو را قطع نکنید.

دوز دارو

مقدار دارو از فردی به فرد دیگر و از وضعیتی به وضعیت دیگر ممکن است متفاوت باشد. اطلاعات ذکر شده در این قسمت دوز معمول و متوسط مصرف این دارو می باشد. در صورتی که پزشک شما دستور مصرف دیگری داده، حتما از آن پیروی کنید و دوز دارو را به طور خودسرانه تغییر ندهید.

  • برای درمان افسردگی
    • بالغین: در ابتدا 20 mg یکبار در روز، که هنگام صبح یا عصر مصرف می شود. پزشک ممکن است در صورت نیاز دوز دارو را تعدیل نماید. ولی معمولا مقدار آن از 40 mg در روز تجاوز نمی کند.
    • بالغین مسن: 20 mg یکبار در روز، که هنگام صبح یا عصر مصرف می شود.
    • کودکان: دوز دارو توسط پزشک معالج تعیین می شود.
دوز فراموش شده

در صورتی که یک وعده دارو را فراموش کردید بلافاصله پس از یادآوری آن را مصرف کنید، ولی اگر تقریبا زمان دوز بعدی فرا رسیده، دارو را طبق برنامه قبلی ادامه دهید و از دوبرابر نمودن آن خودداری کنید.