کلماستین

موارد مصرف

کلماستین در درمان علامتی رینیت آلرژیک، التهاب آلرژیک ملتحمه، خارش ناشی از واکنشهای آلرژیک و کهیر و به عنوان درمان کمکی شوک آنافیلاکتیک به کار می رود.

مکانیسم اثر

اثر ضد آلرژی آن ناشی از رقابت با هیستامین برای اتصال به گیرنده های H1 است.

فارماکوکینتیک

این دارو بخوبی از راه تزریق یا خوراکی جذب می گردد. متابولیسم آن کبدی است. زمان شروع اثر شکل خوراکی آن بین 15-60 دقیقه است و طول مدت اثر آن حدود 12 ساعت می باشد و از راه کلیوی دفع می گردد.

عوارض جانبی

عوارض شایع آن شامل خو اب آلودگی وغلیظ شدن ترشحات نایژه است.

هشدارها

احتمال بروز سرگیجه، اغتشاش شعور و افت فشارخون ناشی از مصرف این دارو در بیماران سالخورده بیشتر است.

تداخل های دارویی

در صورت مصرف همزمان با داروهای پایین آورنده فشارخون و داروهای مضعف CNS ممکن است باعث افزایش اثر آنها گردد. مصرف این دارو با دارو های سمی برای گوش ممکن است علایم اثر سمی این داروها برگوش از جمله وزوز گوش را بپوشاند.

نکات قابل توصیه
  1.  بمنظور کاهش تحریک گوارشی، همراه با غذا، آب یا شیر مصرف شود.
  2. احتمال بروز خواب آلودگی بعد از مصرف این دارو وجود دارد. بنابراین از کار با وسایلی که نیازمند هوشیاری است، مانند رانندگی خودداری گردد.
مقدار مصرف

خوراکی

بزرگسالان: مقدار یک میلی گرم 1-3 بار در روز مصرف می شود. حداکثر میزان مصرف دارو 6 mg/day است.

کودکان: در کودکان با سن کمتر از 12 سال مقدار 0.5-1 میلی گرم هر 8-12 ساعت مصرف می شود.

تزریقی:

بزرگسالان: مقدار2-4 mg/day به صورت تزریق عضلانی

کودکان: مقدار 1-2 mg/day

فرم های دارویی

Tablet: 1 mg

Injection: 2 mg/2 ml