کلوبوتینول

موارد مصرف

کلوبوتینول برای درمان علامتی سرفه های با علت نامشخص و نیز سرفه های ناشی از تحریکات مختلف بویژه در موارد نارسائی دستگاه تنفس به کار می رود.

مکانیسم اثر

این دارو موجب تضعیف مرکز سرفه در بصل النخاع می گردد.

فارماکوکینتیک

جذب این دارو از دستگاه گوارش سریع و تقریباً کامل بوده و پس از 2 ساعت، حداکثر غلظت پلاسمایی آن حاصل می گردد. نیمه عمر دارو حدود 23 - 32 ساعت می باشد.80 – 90  درصد آن از طریق کلیه ها و حدود 3 درصد از راه مدفوع دفع می گردد.

عوارض جانبی

اشکال در به خواب رفتن، تهوع، خواب آلودگی، سرگیجه، ناراحتی های گوارشی و یا کاهش میزان خلط از عوارض جانبی این دارو هستند.

هشدارها

قبل از شروع درمان باید علت بروز سرفه دقیقاً بررسی شود. چرا که سرفه، عامل مهمی در دفاع از نایژه بوده و در برخی موارد، درمان علامتی آن به نفع بیمار نمی باشد.

مقدار مصرف

خوراکی

بزرگسالان:

مقدار 30 - 40 قطره یا 1 - 2 قرص، 3 بار در روز مصرف می شود.

کودکان:

در کودکان با سن کمتر از 3 سال به میزان 1drop/kg  و روزانه 3 بار و در کودکان بیش از 3 سال، روزانه 3 بار و هر بار 10 - 20 قطره مصرف می شود.

 

تزریقی

بزرگسالان:

مقدار 20 میلی گرم از طریق زیرجلدی، داخل عضلانی یا داخل وریدی تزریق می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 40 mg

Oral Drops: 60 mg/ml

Injection: 20 mg/2 ml