کلوفیبرات

موارد مصرف

کلوفیبرات در درمان زیادی چربی خون در بیمارانی که به درمان با رژیم غذایی یا سایر روش ها پاسخ کافی نداده اند، مصرف می شود.

مکانیسم اثر

کلوفیبرات ممکن است از طریق مهار بیوسنتز کلسترول، افزایش دفع استرول های خنثی، افزایش کاتابولیسم لیپوپروتئین های با دانسیته کم و یا افزایش کلیرانس تری گلیسریدها (VLDL)  از گردش خون، اثر خود را اعمال کند.

فارماکوکینتیک

این دارو از روده به طور کامل و به آهستگی جذب می شود. پیوند کلوفیبرات به پروتئین بسیار زیاد است (96درصد). این دارو در کبد و مجرای گوارش متابولیزه می شود. نیمه عمر دارو با مصرف مقدار واحد 6 - 25 ساعت می باشد. غلظت پلاسمایی  VLDLطی 2 - 5 روز بعد از مصرف دارو کاهش می یابد. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی 2 - 6 ساعت و زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر 3 هفته است. غلظتVLDL  طی 3 هفته پس از قطع درمان به مقدار قبل از درمان باز می گردد. دفع دارو کلیوی است.

عوارض جانبی

عوارض گوارشی (از قبیل تهوع، بی اشتهایی، درد معده)، خارش، کهیر، کاهش توانایی جنسی، سردرد، سرگیجه، کسالت، ریزش مو، مسمومیت بافت عضلانی (همراه با میاستنی یا درد عضلانی) و سنگ های صفراوی با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در سیروز صفراوی اولیه نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه و کبد باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. اندازه گیری غلظت کلسترول و تری گلیسرید سرم، قبل از شروع درمان، در فواصل هر دو هفته طی درمان و پس از آن هر ماه یک بار ضروری است.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان داروهای ضد انعقاد خوراکی با کلوفیبرات ممکن است به طور قابل توجهی اثر ضد انعقادی این داروها را افزایش دهد.

نکات قابل توصیه
  1. در طول درمان، باید از رژیم غذایی تجویز شده از سوی پزشک استفاده نمود.
  2. در طول مصرف دارو، بیمار باید تحت نظارت دقیق پزشک باشد.
  3. قبل از قطع مصرف دارو، باید با پزشک مشورت شود، زیرا ممکن است غلظت چربی در خون به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
  4. این دارو را نباید بیشتر یا کمتر از مقدار توصیه شده مصرف نمود.
  5. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یادآوردن، آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در اینصورت مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.
مقدار مصرف

به عنوان پایین آورنده چربی خون در بزرگسالان 1.5 - 2 g/day  در 2 - 4 مقدار منقسم مصرف می شود.

فرم های دارویی

Capsule: 500 mg