کلوتریمازول

موارد مصرف

کلوتریمازول در درمان کاندیدیاز ناشی از کاندیدا آلبیکانس و سایر گونه های کاندیدا، کچلی بدن و ران و پا ناشی از تریکوفیتون روبروم، تریکوفیتون منتاگروفیس، اپیدرموفیتون فلوکوزوم و میکروسپوروم کانیس، تیناورسیکالر ناشی از پیتی روسپوروم اربیکولار (مالاسزیا فورفور) و در درمان عفونت قارچی اطراف ناخن و کچلی ریش و سر مصرف می شود.

مکانیسم اثر

کلوتریمازول با مهار ساخت ارگوسترول و آسیب رساندن به غشاء سلولی قارچ و تغییر در نفوذپذیری آن، باعث خروج عناصر ضروری داخل سلولی می گردد.

هشدارها

از تماس دارو با چشم باید خودداری شود.

نکات قابل توصیه
  1. رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از لباس زیر نخی و یا استفاده از کاندوم در هنگام مقاربت به درمان کمک می کند.
  2. در صورت مصرف دارو برای درمان کاندیدیاز، از به کار بردن پانسمان بسته در موضع باید خودداری شود.
  3. در صورت عدم پاسخ به درمان بعد از اطمینان از عدم وجود سایر پاتوژن ها، دوره درمان ممکن است مجدداً تکرار شود.
مقدار مصرف

 

موضعی:

روزی 2 بار صبح و عصر از محلول یا کرم بر روی موضع مالیده شود.

 

قرص واژینال:

در بیماران غیر باردار  200 mg/dayترجیحاً قبل از خواب به مدت 3 روز یا 100 mg/day به مدت 7 روز استعمال می گردد.

 

کرم واژینال:

مقدار 50 mg/day (یک اپلیکاتور از کرم یک درصد) ترجیحاً قبل از خواب به مدت  6 -14 روز استعمال می شود.

فرم های دارویی

Topical Cream: 1%

Topical Solution: 1%

Vaginal Cream: 1%, 2%

Vaginal Tablet: 100 mg