کرومولین سدیم (چشمی)

موارد مصرف

این فرآورده برای درمان التهاب فصلی قرنیه و ملتهمه بکار می رود.

مکانیسم اثر

کرومولین دگرانولاسیون ماست سل های حساس را بعد از مجاورت با آنتی ژن های خاص و آزادسازی میانجی های التهابی مهار می کند.

فارماکوکینتیک

به مقدار خیلی کم (کمتر از 0.07 درصد) جذب می شود.

عوارض جانبی

خارش، سوزش، آبریزش و تورم چشم و خشکی اطراف چشم از عوارض جانبی این دارو هستند.

موارد منع مصرف

این دارو در صور ت حساسیت مفرط به یکی از اجزاء فرآورده نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. پاسخ علامتی به درمان طی چند روز ظاهر می شود. اما بعضی اوقات درمان طولانی تر تا 6 هفته ممکن است ضروری باشد.
  2. مانند همه فرآورده های چشمی حاوی بنزالکونیم کلراید، هنگام استفاده این فرآورده نباید از عدسی های تماسی نرم استفاده نمود.
  3. در صورت لزوم می توان این دارو را همراه با گلوکوکورتیکوئیدها مصرف کرد.
مقدار مصرف

 1 – 2 قطره 4 - 6 بار در روز در فواصل منظم در هر چشم ریخته می شود. یک قطره تقریباً حاوی 1.6  میلی گرم کرومولین سدیم است.

فرم های دارویی

Ophthalmic Solution: 20 mg/ml