کروتامیتون

موارد مصرف

کروتامیتون برای درمان جرب ناشی از سارکوپتس اسکایی و درمان علامتی خارش پوست به کار می رود.

عوارض جانبی

واکنش آلرژیک (بثورات جلدی) یا تحریک پوست ممکن است با مصرف دارو بروز نماید.

هشدارها
  1. دارو فقط برای استفاده موضعی است و از مصرف آن در اطراف چشم ها یا بر روی پوست ترک خورده باید اجتناب شود.
  2. در صورت بروز حساسیت، آلرژی یا واکنش تحریکی اولیه پس از مصرف کروتامیتون یا در صورت وجود پوست شدیداً ملتهب و مجروح باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  3. این دارو در درماتوز اگزوداتیو حاد نباید مصرف شود.
  4. در اطفال کمتر از 3 سال با مشورت پزشک مصرف شود.
نکات قابل توصیه
  1. در صورت بروز تحریک یا واکنش حسا سیتی، مصرف دارو باید قطع و به پزشک مراجعه شود.
  2. از تماس دارو با چشم ها، دهان یا نواحی ملتهب پوست جداً اجتناب شود.
  3. قبل از استعمال دارو، پوست باید به خوبی خشک گردد.
  4. بیش از مقدار تجویز شده، نباید مصرف شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان ضد جرب، دارو در تمام سطح بدن از چانه به پائین، به ویژه در نقاط چین دار پوست مالیده می شود. صبح روز بعد از مصرف دارو، ملحفه و لباس زیر باید تعویض شود. مصرف دارو را می توان پس از 24 ساعت تکرار کرد و 48 ساعت پس از آخرین بار مصرف دارو، باید حمام نمود. به عنوان ضد خارش، دارو باید به آرامی در محل مالیده شود تا کاملاً جذب گردد. این عمل در صورت نیاز، قابل تکرار است.

فرم های دارویی

Topical Cream: 10%