کومارین

موارد مصرف

این دارو در درمان لنف ادم ناشی از ماستکتومی، فیلاریازیز لنفاتیک و الفانتیازیس مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک ضد انعقاد سیستمیک است که بطور غیر مستقیم مانع از تشکیل فاکتورهای II،IX،VII و X  پیش انعقادی می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو از راه گوارش بخوبی جذب می شود. این دارو از طریق ادرار و مدفوع دفع می شود.

عوارض جانبی

عارضه کبدی برگشت پذیر در تعدادکمی از بیماران مشاهده شده است که با قطع مصرف دارو از بین می رود.

موارد منع مصرف

در دوران بارداری این دارو منع مصرف دارد

هشدارها
  1. این دارو در مادران باردار نباید مصرف شود
  2. این دارو در بیماران مبتلا به بیماری های کبدی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  3. وضعیت کبد بیمار در طول درمان باید بررسی شود.
مقدار مصرف

به منظور دستیابی به پاسخ مطلوب، درمان با این دارو باید 6 ماه تا دو سال ادامه یابد.

فرم های دارویی

Extended Release Tablet: 100 mg