سیکلوسرین

موارد مصرف

این دارو همراه با سایر داروهای ضد سل در موارد عفونت مقاوم به داروهای انتخاب اول مصرف می شود.

مکانیسم اثر

سیکلوسرین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که بسته به غلظت، ممکن است باکتریواستاتیک یا باکتریسید باشد. این دارو در مراحل اولیه ساخت دیواره سلولی اختلال ایجاد می کند.

فارماکوکینتیک

جذب این دارو از راه خوراکی تقریباً کامل و سریع است و پس از جذب در اغلب مایعات و بافت های بدن به طور گسترده منتشر می شود. اوج غلظت سرمی دارو 3 - 4 ساعت پس از مصرف حاصل می شود. نیمه عمر سیکلوسرین حدود 10 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه افزایش می یابد. دفع این داروعمدتاً کلیوی است.

عوارض جانبی

عوارض سیکلوسرین که عمدتاً نورولوژیک هستند، شامل سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، لرزش و تشنج می باشد. سایر عوارض دارو عبارتند از سایکوز، افسردگی، بثورات جلدی، کم خونی مگالوپلاستیک و تغییر در نتایج آزمون های کار کبد.

موارد منع مصرف

در صورت ابتلای بیمار به نارسایی شدید کار کلیه، صرع، افسردگی، اضطراب شدید، حالات ساکوتیک، اعتیاد به الکل و پورفیری، نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. مصرف سیکلوسرین در صورت بروز درماتیت آلرژیکیا مسمومیت CNS باید قطع شود یا مقدار مصرف آن کاهش یابد.
  2. در صورت ابتلای بیمار به نارسایی کلیه باید مقدار مصرف دارو کاهش یابد و در صورت شدید بودن بیماری، مصرف آن قطع شود.
  3. در طول دوره درمان باید عملکرد کلیه، کبد و فاکتورهای خونی بیمار پیگیری شود.
تداخل های دارویی

در صورت مصرف همزمان ایزونیازید با این دارو، احتمال بروز مسمومیت  CNSافزایش می یابد.

در صورت مصرف هم زمان این دارو با فنیتوئین، غلظت پلاسمای فنی توئین و احتمال بروز مسمومیت با این دارو افزایش می یابد.

نکات قابل توصیه
  1. در صورت بروز تحریک گوارشی، می توان دارو را با غذا مصرف کرد.
  2. بیمار ممکن است تمایل به خودکشی پیدا کند.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

ابتدا 250 میلی گرم هر 12 ساعت برای  2هفته اول و سپس براساس غلظت خونی دارو و پاسخ بیمار به درمان تا حداکثر 500 میلی گرم هر 12 ساعت مصرف می شود.

کودکان:

ابتدا10 mg/kg/day  مصرف می شود که این مقدار باید براساس غلظت خونی دارو و پاسخ بیمار به درمان تنظیم شود.

فرم های دارویی

Capsule or Tablet : 250 mg