درباره دارو

توضیحات

سیپروهپتادین هیدروکلراید، یک داروی آنتی هیستامینیک و آنتی سروتونرژیک بوده و با بلوک کردن اثرات هیستامین  موجب کاهش علائم آلرژی در فرد می شود.

سیپروهپتادین یک آنتاگونیست سروتونین و هیستامین بوده و دارای اثرات آنتی کولینرژیک و نیز اثرات سداتیو (آرامبخشی) می باشد.

موارد مصرف

سیپروهپتادین یک داروی آنتی هیستامینی می باشد که برای درمان علائم آلرژی مانند آبریزش بینی و چشم ها، خارش چشم ها و بینی، عطسه، کهیر و خارش به کار می رود.

این دارو با بلوک کردن اثرات یک ماده طبیعی موجود در بدن به نام هیستامین، که بدن در هنگام واکنش های آلرژیک تولید می کند، اثرات خود را اعمال می کند. این دارو اثرات یک ماده طبیعی دیگر موجود در بدن به نام سروتونین را نیز بلوک می کند.

این دارو نباید در نوزادان و شیرخواران کم سن مورد استفاده قرار گیرد.

سیپروهپتادین ممکن است اثرات درمانی دیگری نیز داشته باشد، درباره سایر اثرات این دارو از پزشک یا داروساز خود سوال کنید.

فارماکوکینتیک

این دارو بخوبی از دستگاه گوارش جذب می گردد. اثر آن 60-15 دقیقه پس از مصرف خوراکی ظاهر می گردد. دفع آن کلیوی و اغلب به صورت متابولیت طی 24 ساعت صورت می گیرد.

فرم های دارویی
  • قرص سیپرو هپتادین 4 mg
  • شربت سیپروهپتادین 2 mg/5 ml