نحوه مصرف و دوزاژ دارو

نحوه مصرف

این دارو به صورت خوراکی، همراه غذا یا با معده خالی، طبق دستور پزشک مصرف می شود. معمولا به صورت دو یا سه بار در روز تجویز می شود. اگر پزشک فرم مایع (شربت) سیپروهپتادین را تجویز کرده، دقت کنید که برای اندازه گیری دقیق مقدار مصرف دارو از پیمانه های مخصوص استفاده کنید. استفاده از قاشق غذاخوری معمولی ممکن است دقیق نباشد.

دوزاژ دارو

دوز سیپروهپتادین بر اساس سن فرد، وضعیت و نوع بیماری و پاسخ به درمان بیماری، تنظیم می شود. دوز دارو در کودکان همچنین ممکن است بر اساس وزن و جثه فرد تنظیم شود. دوز دارو را دقیقا بر اساس مقدار تجویز شده پزشک مصرف نمایید و از افزایش خودسرانه آن خودداری کنید.