داپسون

موارد مصرف

این دارو در درمان جذام و درماتیت تبخالی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

داپسون یک داروی باکتریواستاتیک است و احتمالاً در ساخت فولات تداخل می کند.

فارماکوکینتیک

جذب این دارو از راه خوراکی آهسته است و به محیط اسیدی نیاز دارد. پس از جذب در تمام بافت ها و به ویژه کبد، عضلات، کلیه ها و پوست یافت می شود. غلظت سرمی دارو 2 - 8 ساعت بعد از مصرف به اوج خود می رسد. متابولیسم دارو کبدی است. نیمه عمر داپسون 10 - 50 ساعت می باشد. دفع این دارو عمدتاً کلیوی است. بخشی از طریق صفرا دفع و وارد چرخه روده ای - کبدی می شود.

عوارض جانبی

عوارض جانبی این دارو وابسته به مقدار مصرف می باشند و با مقادیری که برای درمان جذام مصرف میشود، بندرت بروز می نمایند. این عوارض عبارتند از همولیز، متهموگلوبینمی، نوروپاتی، درماتیت آلرژیک، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ ، سردرد، بی خوابی، کم خونی، هپاتیت، آگرانولوسیتوز، سندرم داپسون (بثورات جلدی همراه با تب و ائوزینوفیلی) که در صورت بروز آن باید بلافاصله مصرف دارو را قطع کرد.

موارد منع مصرف

در صورت ابتلای بیمار به پورفیری این دارو نباید مصرف شود.

هشدارها

در موارد وجود بیماری قلبی یا ریوی، کمبود G6PD یا کم خونی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی

ریفامپین غلظت پلاسمایی داپسون را کاهش می دهد.

نکات قابل توصیه
  1. از آنجا که احتما ل بروز مقاومت میکروبی به داپسون وجود دارد، مصرف همزمان این دارو با ریفامپین توصیه می شود.
  2. در صورت بروز واکنش های درماتیت مصرف دارو را باید قطع کرد.
  3. دوره درمان که ممکن است 6 ماه تا 3 سال یا بیشتر طول بکشد، باید کامل شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در درمان جذام، همراه با یک یا چند داروی ضد جذام 50 - 100 mg/day گرم یکبار در روز یا1 - 2 mg/kg/day  

و در درمان درماتیت تبخالی شکل ابتدا 50 mg/day مصرف می شود. اگر علائم درماتیت به طور کامل کنترل نشود، ممکن است مقدار مصرف تا 30 mg/day افزایش یابد.

کودکان:

در درمان جذام، همراه با یک یا چند داروی ضد جذام مقدار 1.4 mg/day یکبار در روز

و در درمان درماتیت تبخالی شکل، ابتدا  2 mg/kg/day مصرف می شود. اگر علائم درماتیت به طور کامل کنترل نشود، مقدار مصرف ممکن است افزایش یابد.

فرم های دارویی

Tablet: 50 mg, 100 mg