دهیدروامتین

موارد مصرف

دهیدروامتین در درمان آمیبیاز (در صورت عدم پاسخ بیمار به مترونیدازول) و به عنوان ضد کرم در درمان آلودگی به فاسیولا مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک مشتق صناعی امتین با اثرکشنده آمیب در بافت ها است که اثرات آن مشابه امتین می باشد.

عوارض جانبی

عوارض این دارو شبیه امتین است، با این تفاوت که احتمالاً سمیت این دارو کمتر از امتین می باشد.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت وجود بیماری های قلبی، کلیوی و اختلال های عصبی - عضلانی نباید مصرف شود.

هشدارها

در طول مصرف این دارو وضعیت بیمار از نظر علائم مسمومیت قبلی باید بررسی شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار این دارو در درمان آمیبیاز از راه تزریق عمیق زیر جلدی یا عضلانی 1 mg/kg/day (تا حداکثر 60 mg/day) به مدت 5 روز می باشد که این مقدار برای بیماران سالخورده در موارد شدید بیماری 0.5 mg/kg/day است.

کودکان:

مقدار مصرف این دارو در کودکان مانند بزرگسالان است، باین تفاوت که دارو در 2 مقدار منقسم در طول روز باید مصرف شود.

فرم های دارویی

Injection: 60mg/ 2 ml