دزوکسی کورتیکواسترون

موارد مصرف

این دارو یک مینرالوکورتیکوئید است که در درمان نارسایی غده فوق کلیه مصرف می شود.

مکانیسم اثر

آدرنوکورتیکوئیدها با عبور از غشاء سلولی با گیرنده اختصاصی کمپلکس تشکیل داده و با تحریک رونویسی mRNA باعث ساخت پروتئین هایی می شوند که مسئول بروز اثرات فیزیولوژیک آنها می باشند.

فارماکوکینتیک

متابولیسم دارو کبدی و کلیوی است و بصورت متابولیت از طریق کلیه دفع می شود. طول اثر دارو 1 - 2 روز و نیمه عمر آن حدود 70 دقیقه است.

عوارض جانبی

سرگیجه، سردرد شدید، زیادی فشار خون، تورم پاها و ضعف غیرعادی از عوارض جانبی دارو هستند.

تداخل های دارویی
  • مصرف همزمان دارو با آمفوتریسین B یا استازولامید ممکن است باعث کمی شدید پتاسیم خون گردد.
  • مصرف همزمان با دیگوکسین ممکن است باعث بروز آریتمی قلبی شود.
  • مصرف همزمان دزوکسی کورتیکوسترون با داروهای مدر یا مکمل های پتاسیم ممکن است باعث تغییرات شدید پتاسیم خون شود.
مقدار مصرف

در درمان بی کفایتی غده فوق کلیوی 1 - 5mg/day تزریق عضلانی می شود.

فرم های دارویی

Injection: 5 mg/ml