دکستران - کلرید سدیم

موارد مصرف

این دارو در مواردی که نیاز به جایگزین سازی مایعات باشد و نیز برای افزایش حجم خون در درمان کمی حجم خون (هیپوولمیا) شوک های ناشی از کمی حجم خون و یا وضعیت های نزدیک به شوک به کار می رود. دکستران ویسکوزیتة خون را نیز کاهش داده و باعث جلوگیری از تجمع گلبول های قرمزمی شود لذا برای پیشگیری از اختلالات ترومبوآمبولیک پس از اعمال جراحی نیز کاربرد دارد.

عوارض جانبی

واکنش های حساسیت مفرط از قبیل تب، احتقان بینی، درد مفاصل، کهیر، کاهش فشار خون ،اسپاسم برونش. تهوع، استفراغ، خس خس تنفس با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماران مبتلا به نارسائی قلبی شدید، اختلالات خونی از قبیل کمبود فیبرینوژن خون، ترومبوسیتوپنی و نارسایی کلیوی. نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. دکستران در موارد ذیل باید با احتیاط فراوان مصرف شود اختلالات کلیوی، خونریزی، بیماری کبدی مزمن، بیماران با ریسک ادم ریوی یا نارسائی قلبی.
  2. فشار وریدهای مرکزی باید در شروع انفوزیون اندازه گیری شود تا از انفوزیون بیش از حد دکستران(Overload) اجتناب گردد. همچنین بیمار باید در مراحل اولیة انفوزیون به دقت تحت نظر قرار گیرد و در صورتی که علائم واکنش های آنافیلاکتیک ، کم ادراری یا نارسائی کلیوی بروز نمود، انفوزیون فوراً باید قطع شود.
  3. هماتوکریت نباید به حد پایین تر از %30 افت نماید .تمام بیماران باید از لحاظ علائم اولیة بروز اختلالات خونریزی مورد بررسی قرار گیرند.
  4. زمان خونریزی ممکن است افزایش یابد. به ویژه در بیمارانی که حجم های بالایی از دکستران دریافت می کنند.
  5. کمبود فاکتورهای انعقادی باید تصحیح شود و تعادل مایعات و الکترولیت ها برقرار شود. دهیدراسیون باید قبل یا حداقل در طی انفوزیون دکستران تصحیح شود تا حجم کافی از ادرار برقرار باشد.
تداخل های دارویی

اثر ضد انعقادی هپارین ممکن است توسط دکستران افزایش یابد.

مقدار مصرف

توجه: مقدار مصرف و سرعت انفوزیون باید بر اساس وضعیت مایعات بیمار تعیین شود.

در شوک، ابتدا برای افزایش سریع حجم پلاسما 500 تا 1000 میلی لیتر با سرعت 20 - 40 ml/min انفوزیون می شود. حد اکثر مقدار توصیه شده 20 ml/kg  در طی24  ساعت اول و سپس 10mg/kg/day  می باشد. درمان نباید بیش از 3 روز ادامه یابد. ممکن است بیمار به دریافت خون، فاکتورهای انعقادی یا الکترولیت ها نیاز داشته باشد. برای پیشگیری از آمبولی ریوی یا ترومبوز وریدها در بیماران در معرض خطر متوسط تا بالا که متحمل جراحی شده اند، یک مقدار 500 - 1000 میلی لیتری در طی 4 تا 6 ساعت در حین جراحی یا بلافاصله پس از جراحی تجویز می شود و یک مقدار 500 میلی لیتری نیز باید در روز بعد از جراحی و در بیماران در معرض خطر بالا، یک روز در میان به مدت 2 هفته پس ازعمل جراحی تجویز شود.

فرم های دارویی

Injection: 500 ml (Dextran %6 + NaCl %0.9)