دیازوکسید

موارد مصرف

دیازوکساید تزریقی برای درمان سریع زیادی شدید فشار خون در بحران زیادی فشار خون یا افزایش بدخیم فشار خون مصرف می شود.

مکانیسم اثر

دیازوکساید باعث گشاد شدن شریانچه ها شده و مقاومت محیطی را کاهش می دهد.

فارماکوکینتیک

پیوند دیازوکساید به آلبومین بسیار زیاد است (بیش از 90 درصد). متابولیسم این دارو کبدی است. نیمه عمر دارو در افراد سالم، 21 - 36 ساعت و در بیماران مبتلا به بی ادراری 20 - 53 ساعت است. اثر دارو یک دقیقه پس از تزریق وریدی شروع می شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر، 2 - 5 دقیقه و طول اثر دارو،2 - 12  ساعت است. دیازوکساید از راه کلیه ها دفع می شود.

عوارض جانبی

تاکی کاردی، افزایش قند خون، احتباس آب و سدیم با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: زیادی جبرانی فشار خون، بی کفایتی کرونر یا عروق مغزی،dissection  حاد آئورت، دیابت، ذخیره قلبی ضعیف (نارسایی احتقانی قلب).
  2. تزریق عضلانی، داخل حفره ای یا زیر جلدی این دارو توصیه نمی شود، زیرا ممکن است در محل تزریق درد ایجاد کند.
  3. بیمار باید طی تزریق دیازوکساید و همچنین 15 – 30 دقیقه پس از تزریق به حالت خوابیده به پهلو باقی بماند.
  4. اندازه گیری فشار خون در فواصل منظم پس از تزریق دارو تا زمان ناپایدار شدن آن و سپس هر ساعت یکبار تا زمان قطع مصرف دارو ضروری است.
  5. به علت نیمه عمر طولانی دارو، در بیمارانی که احتمال بروز کاهش قند خون به علت مصرف بیش از حد دارو وجود دارد، اندازه گیری غلظت قند خون تا زمان ثبات آن ضروری است.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان داروهای پائین آورنده فشار خون و داروهای بیهوشی با دیازوکساید ممکن است منجر به بروز اثرات اضافی پائین آورنده فشار خون گردد.

نکات قابل توصیه
  1. برای جلوگیری از نشت دارو به بافت های اطراف رگ، هنگام تزریق وریدی باید دقت کامل بعمل آید، چون ممکن است منجر به سلولیت و درد شود. در صورت نشت دارو به بافت های اطراف رگ، درمان با کمپرس سرد توصیه می شود.
  2. به منظور جلوگیری از بروز آریتمی قلبی، توصیه می شود دیازوکساید فقط به داخل ورید محیطی تزریق شود.

 

مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان کاهنده فشار خون تا  150میلی گرم یا 1 - 3 mg/kg  تزریق وریدی می شود که در صورت لزوم، برای دستیابی به نتیجه مطلوب هر 5 – 15 دقیقه می توان آن را تکرار کرد. بیشینه مقدار مصرف در بزرگسالان تا 1.2 g/day  است.

کودکان:

به عنوان کاهنده فشار خون،1 - 3 mg/kg  تزریق وریدی می شود که در صورت لزوم برای دستیابی به نتیجه مطلوب هر 5 - 15 دقیقه می توان تزریق آن را تکرار کرد.

فرم های دارویی

Injection: 300 mg/20 ml

Capsule: 100 mg