دیازوکسید

موارد مصرف

دیازوکساید خورا کی در درمان کمی مزمن قند خون مصرف می شود.

مکانیسم اثر

اثر دیازوکساید عمدتاً ناشی از مهار آزاد شدن انسولین از لوزالمعده است.

فارماکوکینتیک

این دارو به سرعت جذب می شود و اثر آن پس از یک ساعت شروع می شود. طول اثر دارو در افراد سالم حدوداُ 8 ساعت است.

عوارض جانبی

بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، افزایش اوره، کاهش فشار خون، خیز، تاکی کاردی، آریتمی، اثرات خارج هرمی و پرمویی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. این دارو در صورت وجود بیماری ایسکمیک قلب، عیب کار کلیه، پارگی حاد آئورت، زیادی جبرانی فشارخون مانند فشارخون همراه با تنگی آئورت یا نشت شریانی، نارسایی عروق کرونر و کاهش نیروی ذخیره قلب نباید مصرف شود.
  2. آزمایش خون و پیگیری فشار خون بیمار در صورت مصرف دراز مدت با این دارو ضروری است.
  3. بیمارانی که نسبت به مدرهای تیازیدی و سولفونامیدها عدم تحمل نشان میدهند، ممکن است این دارو را نیز تحمل نکنند.
تداخل های دارویی
  • مصرف همزمان فنی توئین با دیازوکساید، به علت کاهش اثرات این دارو و همچنین اثرات بالا برنده قند خون دیازوکساید توصیه نمی شود.
  • مصرف داروهای پایین آورنده فشار خون و داروهای گشاد کننده عروق محیطی همراه با دیازوکساید، ممکن است منجر به بروز اثر اضافی پایین آورنده فشار خون شود.
نکات قابل توصیه
  1. بهتر است دارو هر روز در یک زمان معین مصرف شود.
  2. میزان قند ادرار و خون و همچنین کتون ادرار باید تعیین گردد.
  3. برای بررسی پیشرفت درمان، به ویژه در طول چند هفته اول درمان، مراجعه به پزشک ضروری است.
  4. در صورت نیاز به هر گونه عمل جراحی (از جمله جراحی دندان) یا درمان اضطراری، پزشک را باید از مصرف دارو مطلع ساخت.
  5. از مصرف سایر داروها، بخصوص داروهای مقلد OTC سمپاتیک باید خودداری گردد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان افزاینده قند خون، ابتدا 1 mg/kg هر 8 ساعت مصرف می شود که مقدار مصرف سپس بر اساس پاسخ بالینی بیمار تنظیم می گردد. به عنوان مقدار نگهدارنده، 3 - 8 mg/kg/day در 2 مقدار منقسم هر 12 ساعت یا در 3 مقدار منقسم هر 8 ساعت مصرف می شود. بیشینه مقدار مصرف در بزرگسالان تا 15 mg/kg/day است.

 

کودکان:

 به عنوان افزاینده قند خون، ابتدا 3.3 mg/kg هر 8 ساعت مصرف می شود که مقدار مصرف سپس براساس پاسخ بالینی بیمار تنظیم می گردد. به عنوان مقدارنگهدارنده، 8 - 15 mg/kg/day در 2 مقدار منقسم هر 12 ساعت یا در 3 مقدار منقسم هر 8 ساعت مصرف می شود.

فرم های دارویی

Capsule: 50 mg, 100 mg