دیکلوفناک دی اتیل آمونیوم

موارد مصرف

این دارو برای درمان موضعی کراتوزهای آکتینیک (ناشی از اشعه های نورانی) بکار می رود

مکانیسم اثر

مکانیسم اثر این دارو در درمان کراتوزهای آکتینیک ناشناخته باقی مانده است.

فارماکوکینتیک

تقریباً 10% مقدار مصرف جذب سیستمیک می شود. متابولیسم دارو کبدی و دفع آن کلیوی است. نیمه عمر دارو 1 - 3 ساعت است.

عوارض جانبی

درماتیت تماسی، جوش های پوستی، پوست خشک، پوسته ریزی از شایع ترین عوارض جانبی این دارو می باشند.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت حساسیت مفرط به یکی از اجزاء فرآورده، نباید مصرف شود.

هشدارها

احتمال بروز واکنش های حساسیتی و آنافیلاکتیک، مخصوصاً در بیماران آسمی، وجود دارد.

تداخل های دارویی

اگر چه جذب سیستمیک دارو کم است، این دارو را نباید همزمان با داروهای خوراکی ضد التهاب غیراستروئیدی مانند آسپیرین بکار برد.

نکات قابل توصیه
  1. از تماس ژل با چشم ها باید اجتناب گردد.
  2. این دارو در بیماران مبتلا به زخم فعال یا خونریزی گوارشی، نارسائی شدید کلیوی و کبدی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  3. این دارو روی زخم باز، عفونت ها و درماتیت پوسته ریز نباید استفاده شود.
  4. در صورت عدم پاسخ به درمان، ارزیابی و درمان باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
مقدار مصرف

یک لایه نازک از دارو دو بار در روز روی موضع مالیده می شود. طول مدت درمان 60 - 90 روز است.

فرم های دارویی

Gel: Equal to 1% Diclofenac Sodium