دیدانوزین

موارد مصرف

این دارو همراه با سایر داروها در درمان ترکیبی عفونت ناشی از ویروس HIV مصرف می شود.

مکانیسم اثر

دیدانوزین از نظر شیمیایی مشابه اینوزین است و با مهار آنزیم نوکلئوزید ترانس کریپتاز معکوس مانع تکثیر رترو ویروس ها (شامل ویروسHIV ) می شود.

فارماکوکینتیک

دیدانوزین در محیط اسیدی معده به سرعت هیدرولیز می شود. از این رو بهتر است همراه با آنتی اسیدها مصرف شود. فراهمی زیستی این دارو% 20-40  گزارش شده که در صورت مصرف با غذا کاهش می یابد. زمان رسیدن به اوج اثر، یک ساعت پس از مصرف خوراکی است. نیمه عمر دارو حدود 1.5 ساعت و دفع آن عمدتاً کلیوی است.

عوارض جانبی

اختلالات گوارشی، (شامل درد های شکمی، اسهال، تهوع و استفراغ)، بی اشتهایی، پانکراتیت، آسیب کبدی، سرفه و تنگی نفس، اختلالات بینائی، علائم نوروپاتی محیطی و اسیدوز لاکتیک از عوارض گزارش شده این دارو هستند.

موارد منع مصرف

مصرف این دارو در دوران شیردهی ممنوع است.

هشدارها
  1. مصرف این دارو در موارد زیر باید قطع شود: بروز علایم هیپرلاکتمی، اسیدوز لاکتیک، هپاتومگالی پیشرونده یا کاهش پیشرونده کار کبد، بروز علائم پانکراتیت.
  2. در موارد زیر دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود نوروپاتی محیطی، افزایش اسیداوریک خون، سابقه ابتلا به هپاتومگالی، ابتلا به هپاتیت مزمن (بویژه هپاتیت C)، وجود تغییرات غیرطبیعی در آنزیم های کبدی یا هرگونه اختلال کار کبد و عیب کار کلیه.
  3. در طول درمان با این دارو معاینه شبکیه چشم (بویژه در کودکان) در فواصل 6 ماه یا در صورت بروز اختلالات بینایی توصیه می شود.
  4. درطول درمان با این دارو اندازه گیری تری گلیسریدهای خون توصیه می شود.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان این دارو با سایر داروهایی که موجب آسیب پانکراس می شوند یا داروهایی که موجب افزایش تری گلیسریدهای خون می گردند، باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.

نکات قابل توصیه
  1. برای افزایش جذب دارو، جویدن 2 قرص آنتی اسید) برای کودکان یک قرص) همراه با هر مقدار مصرف این دارو توصیه می شود.
  2. این دارو باید حداقل 2 ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از غذا مصرف شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در بیماران با وزن بیش از 60 کیلوگرم مقدار 400 mg/day و در بیماران با وزن کمتر از  60کیلوگرم مقدار   200 mg/day در یک یا دو مقدارمنقسم مصرف می شود.

کودکان:

در نوزادان با سن 2 هفته تا 8 ماه مقدار  100 mg/m2 دو بار در روز و در کودکان با سن 8 ماه یا بیشتر 120 mg/m2 دو بار در روز مصرف می شود.

فرم های دارویی

Tablet or Capsule: 200 mg