دینسترول

موارد مصرف

این دارو در درمان واژینیت آتروفیک یائسگی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک استروژن غیر استروئیدی صناعی است که از نظر ساختمانی شبیه دی اتیل استیل بسترول می باشد.

نکات قابل توصیه

در درمان دراز مدت، در زنانی که رحم آنها برداشته شده است، استفاده از یک پروژسترون نیز توصیه می شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار 0.5 میلی گرم از دارو (یک اپلیکاتور) 1 - 2 بار در روز به مدت 1 - 2 هفته از طریق واژن مصرف می شود و سپس مقدار مصرف به نصف کاهش می یابد. به عنوان مقدار نگهدارنده، یک اپلیکاتور 1 – 3 بار در هفته به مدت 3 هفته مصرف می شود. و سپس مصرف دارو به مدت یک هفته قطع می گردد. این دوره درمان هر ماه تکرار می شود.

فرم های دارویی

Cream: 0.01%