دی اتیل کاربامازین

موارد مصرف

این دارو در درمان فیلاریازیس، لوآلوآ، لوایاز، اونکوسرسیازیس و ائوزینوفیلی مناطق حاره مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو سبب مرگ میکروفیلاریا و ماکروفیلاریا می شود. همچنین به نظرمی رسد این دارو با کاهش سرعت امبریوژنز در رحم کرم اونکوسرسیاولوولوس باعث مرگ میکروفیلاریا می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو به خوبی از راه گوارش جذب می شود و پس از جذب به طور گسترده در بدن منتشر می شود (بجز در بافت چربی). اوج غلظت سرمی دیاتیل کاربامازین 1 - 2 ساعت بعد از مصرف خوراکی حاصل می شود. نیمه عمر این دارو 8 ساعت است. دفع این دارو عمدتاً کلیوی است و درصد کمی نیز از راه مدفوع دفع می شود.

عوارض جانبی

خارش، تورم صورت (به ویژه چشم ها)، درد مفاصل، سردرد، بیحالی و نیز به ندرت تب، آسیب غدد لنفاوی، بثورات جلدی، سرگیجه، تهوع یا استفراغ با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. آزمون های چشم پزشکی، قبل از شروع درمان و به طور متناوب در طول درمان با دارو باید انجام شود.
  2. هر 6 - 12 ماه پس از درمان با این دارو، تعداد میکروفیلاریای داخل جلدی با استفاده از آزمون پوست باید ارزیابی گردد.
  3. بیماران تحت درمان با این دارو از نظر بروز واکنش های حساسیت مفرط باید تحت نظر باشند.
نکات قابل توصیه
  1. در صورت بروز سرگیجه، تاری دید یا شب کوری باید احتیاط کرد.
  2. این دارو باید بلافاصله بعد از غذا مصرف شود.
  3. در صورت بروز واکنش های آلرژیک ناشی از مرگ میکروفیلاریا، ممکن است مصرف کورتیکواستروئیدهای سیستمیک ضروری باشد.
  4. دوره درمان با این دارو باید کامل باشد. در بعضی از بیماران، یک دوره درمان دیگر نیز ممکن است ضروری باشد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به منظور کاهش عوارض دارو، د رمان با 1 mg/kg در روز اول شروع می شود و به تدریج در طی سه روز به 6 mg/kg روزانه در دوزهای منقسم افزایش می یابد. این دوز برای 21 روز ادامه داده می شود. در ابتدای درمان بایستی مریض تحت نظر قرار گرفته شود.

کودکان:

مقادیر 5 - 10 mg/kg در روز در مقادیر منقسم بر اساس سن بیمار، در کودکان با سن یک ماه تا 15 سال مصرف می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 50 mg