دیمرکاپرول

موارد مصرف دیمرکاپرول

دیمرکاپرول در درمان مسمومیت با آرسنیک، آنتیموان، بیسموت، طلا و جیوه مصرف می شود.

این دارو همراه با EDTA در درمان مسمومیت حاد با سرب نیز استفاده می گردد. همچنین در درمان مسمومیت حاد با جیوه در صورتی که درمان طی 1-2 ساعت بعد از مسمومیت شروع شود، موثر است.

مکانیسم اثر دیمرکاپرول

دیمرکاپرول بواسطه اتصال به آرسنیک، طلا، سرب و جیوه می تواند دفع آنها را تسریع نماید. به دلیل تمایل آرسنیک به دیمرکاپرول، با مصرف این دارو از وقفه در کار آنزیم های دارای گروه سولفیدریل، جلوگیری می شود.

دیمرکاپرول ممکن است آنزیم های مهارشده توسط آرسنیک را نیز دوباره فعال کند.

فارماکوکینتیک

حداکثر غلظت پلاسمایی، دیمرکاپرول نیم تا یک ساعت بعد از تزریق عضلانی آن حاصل می شود. نیمه عمر آن کوتاه است و حداکثر طی4  ساعت متابولیزه و دفع می گردد.

عوارض جانبی دیمرکاپرول

بالارفتن فشار خون همراه با تاکیکاردی که به مقدار مصرف دارو بستگی دارد، از عوارض شایع این دارو است. از عوارض دیگر می توان به تهوع و استفراغ، سردرد و احساس سوزش در لب ها، دهان و گلو، اسپاسم پلک ها، ترشح بینی و دهان، احساس تنگی گلو و سینه، درد شکم، درد و آبسه در محل تزریق، اضطراب، ضعف و بی قراری اشاره نمود.

موارد منع مصرف

این دارو در بی کفایتی کبدی به استثنای یرقان ناشی از آرسنیک، در بی کفایتی کلیه (مگر در شرایط خاص که در آن صورت دارو باید با احتیاط کامل مصرف گردد)، در مسمومیت با آهن، کادمیوم و سلنیوم (کمپلکس دارو و فلز از خود فلز به تنهایی، به ویژه برای کلیه ها سمی تر است) و در مسمومیت با ترکیبات جیوه آلی (اتصال آن به دی مرکاپرول باعث افزایش جذب مغزی می گردد) نباید مصرف گردد.

این دارو همچنین در افرادی که به بادام زمینی و یا محصولات آن حساسیت دارند، نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در طول درمان دراز مدت، تب (واکنشی که ظاهراً مخصوص اطفال است) ممکن است در 30 درصد از اطفال بروز کند.
  2. این دارو در افراد مبتلا به کمبود G6PD، در سالمندان، دوران بارداری و شیر دهی و در بیماران مبتلا به زیادی فشار خون باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
تداخل های دارویی

این دارو با فرآورده های حاوی آهن در صورتی که به طور همزمان مصرف گردند، تداخل دارد.

نکات قابل توصیه

در طول درمان با این دارو باید ادرار را قلیایی نگهداشت، زیرا کمپلکس دیمرکاپرول و فلز به راحتی در محیط اسیدی شکسته می شود. ادرار قلیایی، کلیه ها را در مقابل اثرات سمی فلز حفظ می کند.

مقدار مصرف دیمرکاپرول

تزریق دیمرکاپرول باید به صورت عمیق و عضلانی باشد و درمان هرچه سریعتر با سایر سایر روشهای درمانی و یا بدون آنها آغاز گردد. در مسمومیت خفیف با آرسنیک و طلا، ابتدا 2.5 mg/kg  چهار بار در روز تزریق می شود و سپس درمان با همین مقدار در روز سوم، دوبار در روز و سپس یک بار در روز تا 10 روز ادامه می یابد.

در مسمومیت شدید با طلا و با آرسنیک، ابتدا 3 mg/kg  هر چهارساعت به مدت 2 روز تزریق می شود و سپس درمان با همین مقدار در روز سوم، چهار بار در روز و سپس یک تا دو بار در روز تا 10 روز ادامه می یابد.

در درمان آنسفالوپاتی حاد ناشی از سرب، ابتدا 4 mg/kg  به تنهایی تزریق می شود و سپس درمان با همین مقدار همراه با کلسیم ادتات دی سدیم هر چهار ساعت ادامه می یابد.

در مسمومیت های با شدت کمتر، مقدار3 mg/kg  تجویز می گردد.

فرم های دارویی

 Injection: 300mg/ 3ml