واکسن دیفتری، کزاز و سیاه سرفه

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی توکسوئیدها ضروری است.

 

این فرآورده برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه کزاز، دیفتری و سیاه سرفه در نوزادان و کودکان از سن 6 هفتگی تا 7 سالگی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این فرآورده حاوی توکسوئیدهای کزاز و دیفتری و باسیل غیرفعال سیاه سرفه می باشد و تولید پادتن های خنثی کننده برعلیه هر سه عامل بیماری زا را موجب می شود.

 

ایمنی زائی : مصونیت در بیشتر از 90% افراد و بعد از نوبت سوم ایجاد می شود. ایمن سازی مناسب با توکسوئید دیفتری و کزاز حداقل 10 سال مصونیت ایجاد می کند.

عوارض جانبی

قرمزی، درد و تورم ملایم در ناحیه تزریق که برای چند روز باقی می ماند، از عوارض موضعی این توکسوئید می باشند. عوارض سیستمیک ملایم شامل تب ملایم، ناخوشی، خواب آلودگی و اس تفراغ می باشند.

عوارض سیستمیک که بروز آنها باعث منع مصرف مجدد فرآورده می گردد عبارتند از: تشنجات، هر گونه آسیب مغزی، بیماری های عصبی، تغییر هوشیاری شوک و کلاپس، حساسیت، واکنش شبیه آرتوس.

موارد منع مصرف

این فرآورده نباید برای کودکان با سن بیش از 7 سال یا کمتر از 6 هفته مصرف شود. در صورت سابقه بهبودی از یک عفونت اثبات شده با باسیل سیاه سرفه، حساسیت نسبت به یکی از اجزاء فرآورده، وجود تب یا عفونت حاد، هر گونه عفونت حاد یا بیماری همراه با تب، سابقه عوارض نورولوژیک متعاقب تزریق این فرآورده، اختلالات انعقادی یا کاهش تعداد پلاکت ها و در هنگام شیوع پولیومیلیت از موارد منع مصرف این توکسوئید می باشند.

در موارد منع مصرف واکسن سیاه سرفه می توان توکسوئید کزاز و دیفتری مخصوص کودکان DT را جایگزین این فرآورده نمود.

هشدارها
  1. برای درمان بیماری کزاز یا پیشگیری فوری باید از پادزهر کزاز و ترجیحاً از پادتن انسانی ضد کزاز استفاده شود. برای درمان دیفتری یا پیشگیری فوری باید پادزهر دیفتری مصرف شود.
  2. واکسن DTP نباید برای ایمن سازی در افراد با سن بیشتر از 7 سال استفاده کرد و به جای آن توکسوئید تتانوس و دیفتری (Td)  برای ایمن سازی در بزرگسالان باید تزریق شود.
  3. برای کودکانی که احتمال بروز تشنج در آنها وجود دارد، به منظور پیش گیری از تشنج های ناشی از تب مقدار مناسب استامینوفن (براساس سن) هر 4 - 6 ساعت تجویز شود.
  4. اگر در تزریق های قبلی فرآورده موارد زیر طی 48 ساعت بعد از تزریق DTP اتفاق افتاده است، نوبت های بعدی باید با احتیاط مصرف شود : تب 40.5 درجه سانتیگراد به علت واکسن و نه به علت دیگری، شوک یا کلاپس یا گریه مداوم و غیرقابل تسکین، تشنج با یا بدون تب.
نکات قابل توصیه

در صورت مصرف همزمان با ایمنوگلوبولین کزاز یا پادزهر دیفتری، با استفاده از سرنگ های متفاوت و در محل های مختلف این فرآورده را باید تزریق کرد.

مقدار مصرف

واکسیناسیون اولیه: بین سن 6 هفتگی تا 6 سالگی، سه نوبت و هر نوبت 0.5 میلی لیتر (داخل عضلانی) به فاصله 4 - 8 هفته از یکدیگر و یک نوبت اضافی (0.5 میلی لیتر) یکسال بعد از نوبت سوم تزریق شود. برای نوزادان نارس مقدار کامل 0.5 میلی لیتری استفاده شود. نوبت یادآوری هم در سن 4 - 6 سالگی (0.5 میلی لیتر)  توصیه شده است. اگر تزریق چهارمین نوبت دوره واکسیناسیون بعد از سن 4 سالگی انجام شود، نیازی به تزریق نوبت یادآوری نیست.

 بعد از این، برای نوبت های یادآوری هر 10 سال یک بار باید توکسوئید کزاز و دیفتری مخصوص بزرگسالان (Td) تزریق کرد.

در کودکان واکسینه نشده: سه نوبت (0.5 میلی لیتری) به فاصله 2 ماه از یکدیگر و نوبت چهارم 1 ماه بعد از نوبت سوم و نوبت پنجم در سنین 4 – 6 سالگی باید تزریق شود.

فرم های دارویی

Injection