توکسوئید دیفتری و کزاز برای بزرگسالان

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی توکسوئیدها ضروری است.

 

این فرآورده برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری کزاز و دیفتری مصرف می شود. استفاده از این فرآورده برای ایجاد مصونیت در افراد با سن بیش از 7 سال نسبت به واکسن DTP ارجحیت دارد.

مکانیسم اثر

این فرآورده حاوی توکسوئیدهای کزاز و دیفتری می باشد و تولید پادتن های ضد سموم کزاز و دیفتری را موجب می شود.

ایمنی زائی: مصونیت در بیشتر از 99% افراد و بعد از نوبت سوم ایجاد می شود. ایمن سازی مناسب با توکسوئید دیفتری و کزاز حداقل 10 سال مصونیت ایجاد می کند.

عوارض جانبی

عوارض جانبی شایع این توکسوئید قرمزی، درد و تورم ملایم در ناحیه تزریق (که برای چند روز باقی می ماند). تب ملایم، لرز، ناخوشی، افزایش ضربان قلب، کاهش فشار خون، درد عمومی، حساسیت (کهیر و خارش) و واکنش آرتوس می باشند.

موارد منع مصرف

این فرآورده نباید برای افراد با سن کمتر از 7 سال مصرف شود. همچنین در صورت حساسیت نسبت به یکی از اجزاء فرآورده، هر گونه عفونت حاد یا بیماری همراه با تب، سابقه عوارض نورولوژیک و حساسیتی متعاقب تزریق این فرآورده، اختلالات انعقادی یا کاهش تعداد پلاکت ها و در هنگام شیوع پولیومیلیت از موارد منع مصرف این توکسوئید می باشند.

هشدارها
  1. برای کسانی که به آلومینیوم حساسیت دارند، باید از توکسوئید مایع استفاده شود.
  2. برای درمان بیماری کزاز یا پیشگیری فوری باید از پادزهر کزاز و ترجیحاً از پادتن انسانی ضد کزاز استفاده شود. برای درمان دیفتری یا پیشگیری فوری باید پادزهر دیفتری مصرف شود.
نکات قابل توصیه

با وجود احتمال کاهش پاسخ ایمنی در بیماران مبتلا به عفونت HIV (با علامت یا بدون علامت)، مصرف این فرآورده برای ایمن سازی توصیه می شود.

مقدار مصرف

واکسیناسیون اولیه:

بعد از 7 سالگی دو نوبت 0.5 میلی لیتری (داخل عضلانی) به فاصله 4 – 8 هفته از یکدیگر و یک نوبت اضافی (0.5 میلی لیتر) 6 - 12 ماه بعد از نوبت دوم تزریق شود. تزریق نوبت یادآوری هر 10 سال یکبار 0.5 میلی لیتر می باشد و از تزریق آن باید زودتر از 10 سال خودداری کرد.

 در صورت تماس با بیماری دیفتری، تزریق فوری یک نوبت یادآوری 0.5 میلی لیتری ضرورت می یابد. اگر در فاصله بین نوبت یادآوری و نوبت سوم واکسیناسیون اولیه، پیشگیری فوری کزاز لازم شد، مقدار 0.5 میلی لیتر توکسوئید تک ظرفیتی کزاز باید تزریق شود.

فرم های دارویی

Injection