توکسوئید دیفتری کزاز کودکان

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی توکسوئیدها ضروری است.

 

این فرآورده برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه کزاز، دیفتری فقط در کودکان از 2 ماهه تا 7 ساله مصرف می شود. این فرآورده فقط باید برای کودکانی استفاده شود که برای آنها واکسن سیاه سرفه (یا واکسن سه گانه) منع مصرف دارد.

مکانیسم اثر

این فرآورده حاوی توکسوئیدهای کزاز و دیفتری می باشد و تولید پادتن های ضد سموم کزاز و دیفتری را موجب می شود.

ایمنی زائی: مصونیت در بیشتر از 99% افراد و بعد از نوبت سوم ایجاد می شود. ایمن سازی مناسب با توکسوئید دیفتری و کزاز حداقل 10 سال مصونیت ایجاد می کند.

عوارض جانبی

عوارض جانبی شایع این توکسوئید قرمزی، درد و تورم ملایم در ناحیه تزریق که برای چند روز باقی می ماند. تب ملایم، لرز، ناخوشی، خواب آلودگی، بی اشتهائی، تهوع و گریه مداوم، افزایش ضربان قلب، کاهش فشار خون، درد عمومی، اختلالات نورولوژیک، حساسیت (کهیر و خارش) و واکنش آرتوس می باشند.

موارد منع مصرف

این فرآورده نباید برای افراد با سن بیش از 7 سال مصرف شود. همچنین در صورت حساسیت نسبت به یکی از اجزاء فرآورده، هر گونه عفونت حاد یا بیماری همراه با تب، سابقه عوارض نورولوژیک و حساسیتی متعاقب تزریق این فرآورده، اختلالات انعقادی یا کاهش تعداد پلاکت ها و در هنگام شیوع پولیومیلیت از این فرآورده نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. برای کسانی که به آلومینیوم حساسیت دارند، باید از توکسوئید مایع استفاده شود.
  2. برای درمان بیماری کزاز یا پیشگیری فوری باید از پادزهر کزاز و ترجیحاً از پادتن انسانی ضد کزاز استفاده شود. برای درمان دیفتری یا پیشگیری فوری باید پادزهر دیفتری مصرف شود.
مقدار مصرف

از سن 6 - 8 هفتگی، سه نوبت 0.5 میلی لیتر (داخل عضلانی) به فاصله 4 - 8 هفته از یکدیگر و یک نوبت اضافی (0.5 میلی لیتر) 6 - 12 ماه بعد از نوبت سوم تزریق شود.

تزریق نوبت یادآوری هر 10 سال یکبار باید 0.5 میلی لیتر توکسوئید Td (مخصوص بزرگسالان) می باشد و زودتر از 10 سال باید از تزریق آن خودداری کرد. در صورت تماس با بیماری دیفتری، تزریق فوری یک نوبت یادآوری 0.5 میلی لیتری ضرورت می یابد. اگر در فاصله بین نوبت یادآوری و نوبت سوم واکسیناسیون اولیه، پیشگیری فوری کزاز لازم شد. مقدار 0.5 میلی لیتر توکسوئید تک ظرفیتی کزاز باید تزریق شود.

فرم های دارویی

Injection