دیسوپیرامید

موارد مصرف

دیسوپیرامید در پیشگیری و درمان آریتمی های بطنی، بویژه پس از انفارکتوس قلبی و همچنین آریتمی فوق بطنی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

دیسوپیرامید پاسخ دهی عضله قلب و سرعت الکترو فیزیولوژیک آن را (به استثنای سرعت هدایت گره دهلیزی - بطنی و هیس - پورکنژ) تضعیف می کند. دپولاریزاسیون دیاستولیک در بافت هایی که خودکاری زیادی دارند، کند شده و دوره تحریک ناپذیری موثر دهلیز و بطن افزایش می یابد. با وجود این، هدایت در مسیرهای فرعی طولانی می گردد. دیسوپیرامید اثر اینوتروپیک منفی دارد.

فارماکوکینتیک

جذب دیسوپیرامید سریع و تقریبا ً کامل است. متابولیسم دارو کبدی است و متابولیت اصلی آن دارای اثر ضد آریتمی و ضد موسکارینی می باشد. نیمه عمر دارو در افراد سالم 7 ساعت و در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه، 8 - 18 ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت، 2 ساعت است.

با مصرف 300 میلی گرم از دارو، اثر درمانی طی 30 دقیقه تا 3.5 ساعت شروع می شود. طول اثر دارو پس از مصرف300  میلی گرم دارو 1.5 - 8.5ساعت است. دفع دارو تقریباً 80 درصد کلیوی است.

عوارض جانبی

تحریک مجرای گوارشی، ضعف عضله قلب، کمی فشار خون، انسداد دهلیزی - بطنی، اثرات ضد موسکارینی (مانند خشکی دهان، تاری دید، احتباس ادرار)، پسیکوز، یرقان انسدادی و کمی قند خون با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: گلوکوم، نارسایی احتقانی قلب، بزرگ شدن پروستات، عیب کار کبد و کلیه، سالخوردگان، میاستنی گراو، کمی پتاسیم خون، دیابت، کاردیومیوپاتی، کمی فشار خون وعدم تعادل الکترولیت و اختلالات در هدایت قلبی.
  2. درمان با دیسوپیرامید باید در بیمارستان شروع شود، مقدار مصرف مورد نیاز برای هر بیمار باید براساس پاسخ، تحمل، وزن بدن و بصورت تدریجی تنظیم گردد.
  3. درمان با دیسوپیرامید باید بدون مصرف مقدار حمله ای، 6 - 12 ساعت پس از آخرین نوبت مصرف کینیدین سولفات یا 3 - 6 ساعت پس از آخرین نوبت مصرف پروکائین آمید شروع گردد.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان سایر داروهای ضد آریتمی، به ویژه دیلتیازم، پروکائین آمید، لیدوکائین، پروپرانولول و سایر داروهای مسدود کننده گیرنده های بتا  -آدرنرژیک و وراپامیل با دیسوپیرامید باید با احتیاط صورت گیرد، زیرا ممکن است منجر به طولانی شدن بیش از حد هدایت الکتریکی قلب همراه با کاهش برون ده قلبی شود.

مصرف همزمان اریترومایسین با این دارو ممکن است سبب افزایش غلظت دیسوپیرامید و در نتیجه پهن شدن باند QRS  و یا طولانی شدن QT  در نوار قلبی شود.

نکات قابل توصیه
  1. دوره درمان باید کامل شود و هیچ یک از نوبت های مصرف نباید فراموش شود.
  2. در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض بیاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر کمتر از 4 ساعت تا نوبت بعدی باقیمانده باشد، از مصرف آن نوبت خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر شود.
  3. قبل از قطع مصرف دارو، باید با پزشک مشورت شود، زیرا با قطع ناگهانی مصرف دارو، عوارض جانبی قلبی ممکن است بروز نماید.
  4. به علت احتمال بروز سرگیجه، یا منگی یا از حال رفتن، به ویژه هنگام برخاستن ناگهانی از حالت نشسته یا خوابیده، هنگام رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط شود.
  5. به علت کاهش احتمالی تعریق و عدم تحمل گرما،هنگام فعالیت بدنی یا در هوای گرم باید احتیاط شود.
  6. در صورت بروز علائم کمی قند خون باید به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان ضد آریتمی،400 - 800 mg/day  در مقادیر منقسم مصرف می شود. برای بسیاری از بزرگسالان، مصرف  600 mg/day (150  میلی گرم هر 6 ساعت) مناسب می باشد. برای بیماران با وزن کمتر از 50 کیلوگرم، مقدار توصیه شده100) 400 mg/day  میلی گرم هر 6 ساعت) می باشد و برای بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی مقدار مصرف 100 میلی گرم هر 6 ساعت می باشد که به تدریج و با پی گیری دقیق وضعیت بیمار (از نظر بروز کاهش فشار خون ونارسایی احتقانی قلبی) تنظیم می گردد. در بیماران مبتلابه عیب کار کلیه و کبد، مقدار مصرف 100 میلی گرم هر6  ساعت می باشد. در صورت وجود عیب شدید کار کلیه(کلیرانس کراتی نین کمتر از 40 ml/min)، مقدار مصرف100 میلی گرم می باشد که هر 8 - 24 ساعت براساس میزان کلیرانس کراتینین مصرف می شود.

کودکان:

به عنوان ضد آریتمی هر 6 ساعت، در کودکان تا سن یکسال 10 - 30 mg/kg ، کودکان 1 - 4 سال 10 - 20 mg/kg، کودکان4 - 12  سال 10 - 15 mg/kg و کودکان 14 - 18 سال 6 - 15 mg/kg مصرف می شود.

فرم های دارویی

Capsule: 100 mg (as Phosphate)