دوستاکسل

موارد مصرف

این دارو در درمان بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته موضعی یا متاستاتیک پستان، بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته موضعی یا متاستاتیک ریه (از نوعnon-small cell ) و بیماران مبتلا به سرطان تخمدان بکار می رود.

مکانیسم اثر

این دارو باعث از هم گسیختگی شبکه میکروتوبولی که جهت تقسیم میتوز ضروری است، می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو به سرعت در بافت های بدن توزیع شده و به طور وسیعی توسط کبد متابولیزه شده و عمدتاً از راه مدفوع (به صورت متابولیت ها) دفع می شود.

عوارض جانبی

کم خونی و واکنش های پوستی معمول بوده و ممکن است شدید باشند. احتباس مایعات که منجر به ادم، آسیت، افوزیون پلورال و پریکاردیال و افزایش وزن می شود، نیز شایع می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به تک نگار پاکلیتاکسل مراجعه شود.

موارد منع مصرف
  1. این دارو در صورت وجود سابقة واکنش های حساسیت مفرط شدید به دوستاکسل و یا سایر داروهای فرموله شده با پلی سوربات 80 و همچنین در صورتی که تعداد نوتروفیل ها کمتر از 1500 سلول در میلی متر مکعب باشد، نباید مصرف شود.
  2. این دارو در بیمارانی که میزان بیلی روبین آنها بیشتر از حد بالای محدودة طبیعی است، نباید تجویز شود.
  3. این دارو در بیمارانی که میزان آلانین آمینوترانسفراز یا آسپارتات آمینوترانسفراز آنها بیشتر از 1.5 برابر حد بالای محدودة طبیعی بوده و به طور همزمان میزان آلکالین فسفاتاز آنها بیشتر از 2.5 برابر حد بالای محدودة طبیعی می باشد، نباید تجویز شود.
هشدارها

این دارو در بیماران مبتلا به اختلال کبدی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی

امکان بروز تداخلات مهمی بینP450  را مهار این دارو و داروهایی که آنزیم های سیتوکروم یا القاء می نمایند (نظیر ریفامپین، فنوباربیتال، اریترومایسین، کتوکونازول)، وجود دارد.

نکات قابل توصیه

در صورت بروز تب بالای 37.7 درجه سانتی گراد، مشاهده علائم عفونت، احساس گرما، سختی تنفس، خارش، برافروختگی یا بثورات پوستی در طی درمان، مشاهده علائم احتباس مایعات، تورم دست ها و پاها یا افزایش غیر معمول وزن، درد عضلانی یا مفاصل، باید سریعا به پزشک اطلاع داده شود.

مقدار مصرف

در درمان سرطان پستان از راه داخل وریدی به میزان 60 – 100 mg/m2  طی یک ساعت و هر سه هفته یک بار تجویز می شود. در درمان سرطان ریه از راه داخل وریدی به میزان 70 mg/m2 طی یک ساعت و هر سه هفته یک بار تجویز می شود. برای کاهش شدت واکنش های حساسیت مفرط و احتباس مایعات، پیش درمانی با تجویز دگزامتازون به میزان 8 mg  از راه خوراکی دو بار در روز برای سه روز انجام می شود. زمان شروع تجویز دگزامتازون یک روز قبل از تجویز دوستاکسل می باشد.

فرم های دارویی

Injection: 20 mg, 80 mg