دورزولامید

موارد مصرف

دورزولامید به تنهایی یا به همراه داروهای مسدد گیرنده بتا آدرنرژیک برای کاهش فشار داخل چشم، گلوکوم با زاویه باز، گلوکوم پسودواکسفولیاتیو و افزایش فشار داخل چشم در موارد افزایش فشار خون چشمی، در بیمارانی که مصرف داروهای مسدد گیرنده بتا آدرنرژیک در آنها ممنوع است یا به آنها پاسخ نمی دهند، به کار می رود.

مکانیسم اثر

این دارو با مهار آنزیم انیداز کربنیک در چشم و کاهش تولید بی کربنات در مایع اشکی و نیز آب ترشح شده به همراه آن، فشار داخل چشم را کاهش می دهد.

عوارض جانبی

احساس مزه تلخ، سوزش و خارش چشم، تاری دید، اشک ریزش، التهاب پلک و بافت ملتحمه، سردرد، تهوع، ضعف، ندرتاً بثورات جلدی و التهاب عنبیه و عضلات مژگانی از عوارض جانبی این دارو می باشد.

موارد منع مصرف

این دارو در نارسایی شدید کلیوی، اسیدوز هیپرکلرمیک، بارداری و شیردهی نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود نارسایی کبدی، نقایص مزمن قرنیه، سابقه جراحی داخل چشم و سابقه رسوبات کلیوی.
  2. دارو پس از مصرف موضعی جذب سیستمیک می شود.
مقدار مصرف

روزی 3 بار هر بار یک قطره در چشم چکانده می شود. در صورت استفاده همزمان از داروهای مسدد گیرنده بتا آدرنرژیک، روزی 2 بار از این دارو استفاده می شود.

فرم های دارویی

Ophthalmic Drops: 2% (as HCl)