دروپریدول

موارد مصرف

دروپریدول برای ایجاد آرامش و کنترل سریع وضعیت بیمار در اختلالات روانی نظیر مانیا و نیز کنترل تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی و بعنو ان داروی پیش بیهوشی به تنهایی و یا همراه با داروهای دیگر نظیر فنتانیل و نیتروس اکساید برای ایجاد بیهوشی عمومی به کار می رود.

مکانیسم اثر

دروپریدول اثر خود را عمدتاً با انسداد گیرنده های دوپامینی در سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می نماید. این دارو گیرنده های آلفا - آدرنرژیک را نیز مهار می نماید.

فارماکوکینتیک

جذب این دارو پس از تزریق عضلانی کامل می باشد. اثر دروپریدول 3 - 10 دقیقه بعد از تزریق عضلانی ظاهر می گردد. سریعاً در بدن توزیع شده و متابولیسم کبدی وسیعی دارد. نیمه عمر آن بیش از 2 ساعت می باشد. اثر تسکین بخش دارو حدود 2 - 4 ساعت طول می کشد. این دارو از طریق کلیه و صفرا دفع می گردد.

عوارض جانبی

عوارض خارج هرمی و دیسکینزی دیررس، خواب آلودگی، کابوس شبانه، افسردگی، بی ثباتی خلقی، بیخوابی، اغتشاش شعور، کاهش فشار خون و تاکی کاردی و ضعف تنفسی (با مصرف مقادیر بالا یا تداخل دارویی) بوسیله این دارو ممکن است ایجاد شود. عوارض خارج هرمی، خصوصاً واکنش های دیستونیک و آکاتزی شایعتر و بویژه در افراد دچار تیروئید سمی بروز می نمایند.

موارد منع مصرف
  1. این دارو در صورت وجود کاهش پتاسیم خون، کاهش منیزیم خون، طولانی شدن فاصله QT در نوار قلبی (که از قبل وجود داشته باشد)، حساسیت به دارو و فئوکروموسیتوم نباید مصرف شود.
  2. بیماران سالخورده ناتوان و افرادی که بشدت بیمارهستند، ممکن است به اثرات کاهنده فشار خون و تسکین بخش این دارو حساس تر باشند. کاهش مقدار مصرف در این بیماران توصیه می شود.
هشدارها

این دارو در بیماری های قلبی - عروقی، پارکینسون، صرع، در صدمات کبدی و الکلیسم حاد باید با احتیاط فراوان به کار رود.

تداخل های دارویی
  • خطر بروز آریتمی بطنی در صورت مصرف همزمان با داروهای آنتی هیستامین مانند ترفنادین افزایش می یابد.
  • داروهای خواب آور و ضد هیجان اثر تسکین بخش این دارو را افزایش می دهند.
  • داروهایی نظیر متوکلوپرامید و لیتیم عوارض خارج هرمی دروپریدول را افزایش می دهند.
نکات قابل توصیه
  1. از مصرف فرآورده های حاوی الکل یا سایر داروهای مضعف CNS تا 24 ساعت پس از مصرف دروپریدول باید خودداری شود.
  2. از رانندگی یا کار با ماشین آلات تا 24 ساعت پس از مصرف دروپریدول باید خودداری نمود.
  3. در صورت مصرف مخلوط دروپریدول و فنتامیل (Droperidol compound) باید وسایل احیای قلبی - عروقی - ریوی و یک آنتاگونیست مواد مخدر برای معالجه آپنه احتمالی بیمار در دسترس باشد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان داروی کمک بیهوشی عمومی و بیحسی موضعی  2.5 - 5 میلی گرم 30 - 60 دقیقه قبل از جراحی تزریق عضلانی می شود. برای القاء بیهوشی، 0.1 - 0.14 mg/kg از راه وریدی تزریق می شود. به عنوان نگهدارنده، 1.25 - 2.5 میلی گرم تزریق وریدی می شود. در صورت نیاز به ایجاد اثر تسکین بخش اضافی، به عنوان داروی کمکی در ایجاد بیهوشی ناحیه ای، 2.5 - 5 میلی گرم از راه عضلانی تزریق می گردد. به عنوان پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی، 7 - 20 mcg/kg از راه وریدی و به عنوان تسکین بخش 1.25 - 5 میلی گرم 30 - 60 دقیقه قبل از روش تشخیصی از راه عضلانی تزریق می شود.

کودکان:

به عنوان داروی کمکی در بیهوشی عمومی و بیحسی موضعی،  0.075 - 0.15 mg/kg به مدت 30 - 60  دقیقه قبل از جراحی به صورت عضلانی یا وریدی تزریق می شود. برای القاء بیهوشی،  0.075 - 0.15 mg/kg از راه وریدی تزریق می شود. برای پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی، 0.02 - 0.075 mg/kg از راه عضلانی یا وریدی تزریق می گردد.

فرم های دارویی

Injection: 25 mg/10 ml

Injection: (Droperidol Compound) 25 mg Droperidol + 0.5 mg Fentanyl [as Citrate]/ 10 ml