دروترکوگین

موارد مصرف

این دارو که پروتئین C فعال شده نوترکیب است، در درمان کمکی سپسیس شدید که همراه با از کار افتادن چند عضو بدن باشد، مصرف می شود.

عوارض جانبی

خونریزی، سردرد، آلیموزیس، درد از عوارض این دارو هستند.

موارد منع مصرف

این دارو در خونریزی داخلی، نئوپلاسم یا فتخ داخل جمجمه، بیماری مزمن و شدید کبدی و ترومبوسیتوپنی نباید مصرف شود.

هشدارها

این دارو صورت وجود خطر خونریزی، مصرف همزمان داروهایی که خطر خونریزی را افزایش می دهند، بارداری و شیردهی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی

این دارو با داروهای ضد انعقاد تداخل دارد.

مقدار مصرف

این دارو از راه انفوزیون وریدی به میزان24 mcg/kg/hr  برای 96 ساعت مصرف می شود.

فرم های دارویی

Powder For Injection: 5 mg, 20 mg