دیدروژسترون

موارد مصرف

دیدروژسترون برای درمان آندومتریوز، سقط عادتی، خونریزی غیر فانکشنال رحم، قاعدگی دردناک، فقدان قاعدگی، سندرم پیش از قاعدگی و به منظور جانشین درمانی هورمونی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

پس از پیوند به گیرنده های سیتوپلاسمی و ایجاد کمپلکس استروئید - گیرنده، نسخه برداری آغاز شده و ساخت پروتئین ها افزایش می یابد. این پروتئین ها مسئول آثار فارماکولوژیک دارو می باشند. این دارو نیز مانند سایر پروژستین ها مانع رهایش گنادوتروپین ها از هیپوفیز و در نتیجه مانع بلوغ فولیکولی و تضعیف تخمک گذاری می گردد.

فارماکوکینتیک

دیدروژسترون از دستگاه گوارش به خوبی جذب می شود. متابولیسم آن کبدی بوده و از راه کلیه ها دفع می شود.

عوارض جانبی

ترومبوفلبیت، آمبولی ریوی، ترومبوز شبکیه، لکه بینی، خونریزی های نابجا، تغییر اشتها و ورم قوزک پا از عوارض جانبی دارو هستند.

موارد منع مصرف

در کارسینوم پستان یا دستگاه تناسلی، بیماری کبدی، سقط فراموش شده و اختلالات ترومبوآمبولیک نباید مصرف شود.

مصرف این دارو در دوران بارداری ممنوع است.

هشدارها

در حین مصرف دارو ممکن است خونریزی های قاعدگی نامنظم شود که در آن صورت بهتر است میزان مصرف را افزایش داد.

تداخل های دارویی
  • مصرف همزمان دیدروژسترون و بروموکریپتین موجب ترشح بیش از حد و خود به خودی جریان شیر می گردد.
  • داروهای القا کننده فعالیت آنزیم های کبدی مثل کاربامازپین، فنی توئین و ریفامپین موجب کاهش کارایی دارو می شوند.
مقدار مصرف

در آندومتریوز 10 میلی گرم 2 - 3 بار در روز طی روزهای 5 - 25 دوره قاعدگی و یا به طور مداوم مصرف می شود.

در سقط عادتی 10 میلی گرم دو بار در روز از روزهای 11 - 25 دوره قاعدگی تا وقوع آبستنی و سپس به طور مداوم تا هفته 20 حاملگی مصرف و سپس به تدریج میزان مصرف کاهش داده می شود.

برای توقف خونریزی غیر فانکشنال رحم، 10 میلی گرم دو بار در روز (به همراه یک استروژن) و بمدت 5 – 7  روز تا زمان قطع خونریزی مصرف می شود.

برای جلوگیری از خونریزی، 10 میلی گرم دو بار در روز (همراه یک استروژن) در روزهای 11 - 25 دوره قاعدگی مصرف می شود.

در قاعدگی دردناک، مقدار مصرف آن 10 میلی گرم دو بار در روز در روزهای 5 - 25 دوره قاعدگی مصرف می شود.

در فقدان قاعدگی، 10 میلی گرم دو بار در روز از روزهای 11 - 25 دوره به شرط تجویز همزمان استروژن از روزهای 1 - 25 دوره مصرف می شود.

در سندرم پیش از قاعدگی،  10 mg/day از روزهای 12 - 26 دوره مصرف می شود که در صورت نیاز می توان مصرف دارو را افزایش داد.

فرم های دارویی

Tablet: 5 mg