ادتات سدیم چشمی

موارد مصرف

این دارو در درمان کدورت قرنیه ناشی از رسوب کلسیم و درمان رسوب کلسیم ناشی از سوختگی چشم با اکسید کلسیم یا هیدروکسید کلسیم مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو با یون های کلسیم سطح قرنیه تشکیل کمپلکس محلول می دهد.

عوارض جانبی

ریزش اشک، احتقان بینی و عطسه ممکن است با مصرف دارو مشاهده شود.

تداخل های دارویی

فعالیت ضد میکربی املاح فنیل مرکوری که به عنوان ماده محافظ در برخی از قطره های چشمی مصرف می شود. ممکن است کاهش یابد.

مقدار مصرف

از محلول 0.35 – 1.85 درصد این دارو جهت شستشو به مدت 15 - 20 دقیقه استفاده می شود.

فرم های دارویی

Ophthalmic Solution