انوکساپارین

موارد مصرف

انوکساپارین در پیشگیری و درمان ترومبوز وریدهای عمقی و ترومبوآمبولی ریوی، جلوگیری از انعقاد خون در گردش خون خارج بدن طی جراحی قلب و روش های دیالیز، به عنوان داروی کمکی در درمان آنژین ناپایدار، آمبولی شریانی محیطی و کاهش خطر بروز ترومبوز مغزی و مرگ در بیمارانی که دچار حمله پیشرونده شدید و ناگهانی می شوند، مصرف می شود. این دارو همچنین به عنوان پیشگیری در اعمال جراحی ارتوپدی و جراحی عمومی به کار می رود.

عوارض جانبی

خونریزی، نکروز پوست، کمی پلاکت خون، افزایش پتاسیم خون، واکنش های حساسیتی (از جمله کهیر، آنژیوادم و آنافیلاکسی)، پوکی استخوان پس از مصرف طولانی این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماران مبتلا به هموفیلی و سایر اختلالات خونی، کمی پلاکت خون، قرحه گوارشی، خونریزی اخیر مغزی، زیادی شدید فشار خون، بیماری شدید کبد، آنوریسم، نارسایی کلیه، پس از صدمات شدید یا جراحی اخیر بر روی چشم یا سیستم عصبی، اندوکاردیت حاد باکتریایی، بی حسی نخاعی یا اپی دورال با مقادیر درمانی هپارین و حساسیت شدید به هپارین، موارد تهدید به سقط و خونریزی عروق مغز نباید مصرف شود.

مقدار مصرف

برای پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی به ویژه در بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند، از طریق تزریق زیرجلدی در بیماران در معرض خطر متوسط، 20 میلی گرم (2000  واحد) تقریباً 2 ساعت قبل از جراحی و سپس 20 میلی گرم ( 2000واحد) هر 24 ساعت به مدت 7 - 10 روز مصرف می شود .در بیماران در معرض خطر شدید (به عنوان مثال جراحی های ارتوپدیک) 40 میلی گرم (4000 واحد )12 ساعت قبل از جراحی و سپس 40 میلی گرم (4000 واحد) هر 24 ساعت به مدت7 – 10  روز تزریق می شود .برای پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی در بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار نمی گیرند، از طریق تزریق زیرجلدی 40 میلی گرم (4000 واحد ) هر 24 ساعت به مدت حداقل 6 روز (حداکثر 14 روز) تا هنگامی که بیمار بتواند تحرک مجدد خود را به دست آورد، مصرف می شود. در درمان ترومبوز وریدهای عمقی یا آمبولی ریوی، از طریق تزریق زیر جلدی (150 units/kg) 1.5mg/kg هر 24 ساعت و معمولاً به مدت حداقل 5 روز (و تا هنگامی که پاسخ ضد انعقادی مناسب با استفاده از داروهای ضد انعقاد خوراکی تثبیت شود) مصرف می شود .در درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس میوکارد بدونST-segment elevation ، از طریق تزریق زیرجلدی (100 units/kg) 1 mg/kg هر 12 ساعت معمولاً برای 2 - 8 روز (حداقل 2 روز) مصرف می شود. برای استفاده از انوکساپارین به منظور جلوگیری از ایجاد لخته درextracorporeal circuits  باید به بروشور این دارو مراجعه کنید.

فرم های دارویی

Injection: 20 mg/ml, 40 mg/ml, 60 mg/ml, 80 mg/ml, 100 mg/ml