اپی نفرین چشمی

موارد مصرف

اپي نفرين در درمان گلوكوم با زاويه باز، به تنهايي يا همراه با ساير داروهاي ضد گلوكوم، مصرف مي شود.

مکانیسم اثر

اپي نفرين يك آمين مقلد سمپاتيك با عمل مستقيم مي باشد كه احتمالاً باعث كاهش توليد مايع زلاليه و تسهيل خروج اين مايع از چشم مي شود.

فارماکوکینتیک

اثر دارو حدوداً بعد از يك ساعت شروع و بعد از 4 - 8 ساعت به حداكثر مي رسد و تا حدود 24  ساعت ادامه مي يابد.

عوارض جانبی

تاري ديد يا كاهش بينائي و در مواردي درد چشم از عوارض اين دارو مي باشد.

موارد منع مصرف

اين دارو همراه با داروهاي م ورد استفاده در گلوكوم با زاويه باريك، نبايد مصرف شود.

هشدارها

اين دارو در افراد مبتلا به بيماري قلبي - عروقي، بزرگي غده پروستات، پركاري تيروئيد، سالخوردگان و كودكان زير 6 سال بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

تداخل های دارویی
  • در صورت جذب سيستميك، مصرف همزمان قطره چشمي اپي نفرين با هالوتان به دليل حساس كردن ميوكارد نسبت به اثر كاتكول آمين ها، باعث بروز آريتمي قلبي شديد مي شود. اين موضوع در مورد استفاده همزمان اين دارو با گليكوزيدهاي قلبي نيز صادق است.
  • در صورت مصرف همزمان اپي نفرين با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي، احتمال بروز آريتمي، تاكي كاردي و افزايش فشار خون وجود دارد.
نکات قابل توصیه
  1. در صورت استفاده از لنز بهتر است پيش از ريختن قطره در چشم، لنز برداشته شود.
  2. به منظور كاهش جذب سيستميك اپي نفرين، بهتر است بعد از ريختن قطره، به مدت 1 - 2 دقيقه گوشه داخلي چشم با انگشت دست فشار داده شود.
  3. در صورت نياز به مصرف همزمان ساير قطره ها، بهتر است 2 - 10 دقيقه قبل از مصرف اپي نفرين، از ساير قطره ها استفاده شود.
مقدار مصرف

براي درمان گلوكوم، 1 - 2 قطره دو بار در روز در چشم چكانده مي شود.

فرم های دارویی

Ophthalmic Drops: 1% (as Acid Tartrate or HCl)