اریترومایسین چشمی

موارد مصرف

این دارو برای پیشگیری یا درمان التهاب عفونی چشم نوزادان تازه تولد یافته، ناشی از کلامیدیا تراکوماتیس یا نایسریاگونوره و نیز در درمان عفونت های سطحی چشم ناشی از میکروارگانیسم های حساس مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو ممکن است از طریق مخاط چشم جذب شود.

هشدارها

پس از مصرف پماد چشمی، احتمال بروز تاری دید وجود دارد.

مقدار مصرف

یک نوار نازک از پماد (حدود 0.5 – 1 سانتی متر) یکبار در روز یا بیشتر بر روی ملتحمه قرار داده می شود.

فرم های دارویی

Ophthalmic Ointment: 0.5%