اریترومایسین (موضعی)

موارد مصرف

این فرآورده برای درمان موضعی آکنه ولگاریس و پیشگیری و درمان عفونت های سطحی و چرک زای پوستی به کار می رود.

مکانیسم اثر

اثر موضعی این دارو در کاهش ضایعات التهابی در آکنه ولگاریس احتمالاً مربوط به اثر ضد میکروبی آن در کاهش رشد پروپیونی باکتریوم آکنه می باشد.

عوارض جانبی

قرمزی، پوسته پوسته شدن، سوزش، تحریک چشم، دردناک شدن موضع، خشکی، خارش و چرب شدن پوست و کهیر از عوارض جانبی این فرآورده هستند.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت حساسیت مفرط به هریک از اجزاء فرآورده، نباید مصرف شود.

تداخل های دارویی
  • مصرف همزمان این فرآورده با داروهای مورد مصرف در درمان آکنه و فرآورده های موضعی حاوی الکل باعث تشدید اثر تحریکی این داروها بر پوست می شود.
  • مصرف کلیندامایسین همراه با اریترومایسین موجب بروز اثر آنتاگونیستی بین دو دارو می شود.
نکات قابل توصیه
  1. این دارو برای مصرف خارجی است، از تماس آن با چشم ها، دهان، مجاری بینی و سایر غشاهای مخاطی باید خودداری شود.
  2. مصرف آنتی بیوتیک ها ممکن است منجر به افزایش رشد قارج ها و باکتری های مقاوم و در نیتجه بروز عفونت ثانویه شود.
  3. فرآورده ژل موضعی به صورت ژل بنزوئیل پراکساید و یک بسته پودر اریترومایسین می باشد. قبل از تحویل دارو به بیمار باید 3 میلی لیتر اتانول به پودر اریترومایسین افزوده و مخلوط به شدت تکان داده شود تا دارو حل گردد. سپس این محلول را باید به ژل افزود و هم زد تا یکنواحت شود. فرآورده از این پس باید در یخچال نگهداری شود.
مقدار مصرف

فرآورده صبح و عصر روی محل مورد نظر مالیده شود. توصیه می شود قبل از مصرف، مو ضع مورد نظر به طور کامل با آب گرم و صابون شسته و خشک شود.

فرم های دارویی

Gel: 2%

Topical Solution: 2%, 4%