اتانرسپت

موارد مصرف

این فرآورده برای درمان آرتریت روماتوئید، آرتریت روماتوئید جوانی چند مفصلی و آرتریت پسوریاتیک بکار می رود.

مکانیسم اثر

اتانرسپت پروتئین دو قسمتی شامل قسمت خارج سلولی (محل اتصال لیگاند) گیرنده TNF و قسمت FC ایمنوگلوبولین  G1 انسانی می باشد. این دارو به TNF متصل و از اتصال TNF به گیرنده خود جلوگیری می کند، در نتیجه اثرات التهابی TNF مهار می شود. سطح TNF در بیماریهای آرتریت افزایش یافته و نقش التهابی مهمی در این بیماری ها دارد.

فارماکوکینتیک

بعد از تزریق زیرجلدی این دارو، غلظت حداکثر تقریباً 69 ساعت بعد ایجاد می شود و نیمه عمر دارو 102 ساعت است.

عوارض جانبی

جوش های پوستی، عفونت، التهاب بینی، تهوع، سرگیجه و سوء هاضمه از عوارض جانبی این دارو می باشد.

موارد منع مصرف

در صورت عفونت یا حساسیت مفرط به هر یک از اجزاء فرآورده، این دارو نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. بیماران تحت درمان با این دارو باید در صورت بروزعفونت تحت مراقبت شدید قرار گیرند.
  2. این دارو باید برای بیماران مبتلا یا دارای سابقه اختلالات دمینله شدن CNS با احتیاط فراوان مصرف شود.
  3. در صورت بروز اختلالات خونی یا واکنش های حساسیتی در طول درمان، مصرف دارو باید قطع شود.
نکات قابل توصیه
  1. بهتر است قبل از شروع درمان، هر گونه واکسیناسیون لازم برای بیمار انجام شود و در طول درمان با این دارو، از انجام واکسیناسیون با واکسن های زنده خودداری گردد.
  2. در طول درمان می توان از سایر داروهای ضد آرتریت مانند متوترکسات، گلوکوکورتیکوئیدها، سالسیلات ها و داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی استفاده نمود.
  3. از مخلوط کردن این دارو با سایر داروها باید خودداری شود و برای رقیق کردن حتماً از رقیق کننده تهیه شده برای فرآورده استفاده شود.
  4. محل تزریق باید به طور مرتب تغییر یابد و از تزریق دارو در محل های قرمز، سفت و دردناک یا دارای خونمردگی باید خودداری شود.
  5. فرآورده باید در دمای 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار 25 میلی گرم دو بار در هفته از راه تزریق زیر جلدی با فاصله 72 - 96 ساعت مصرف می شود.

 

کودکان:

در کودکان 4 تا 17 سال، مقدار 0.4 mg/kg تا مقدار حداکثر 25 میلی گرم (دو بار در هفته) از راه زریق زیر جلدی با فاصله 72 - 96 ساعت مصرف می شود.

فرم های دارویی

 Powder for Injection: 25mg