اتامبوتول

موارد مصرف

اتامبوتول همراه با سایر داروهای ضد سل در درمان این بیماری مصرف می شود. در صورتی که خطر بروز مقاومت دارویی کم باشد، می توان این دارو را از رژیم درمانی حذف کرد.

مکانیسم اثر

اتامبوتول یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک است که به نظر می رسد در سنتز  RNA تداخل نماید.

فارماکوکینتیک

این دارو از راه خوراکی به سرعت جذب و در اکثر بافت ها و مایعات بدن انتشار می یابد. اوج غلظت سرمی اتامبوتول 2 - 4 ساعت پس از مصرف خوراکی حاصل می شود. نیمه عمر این دارو 3 - 4 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه ممکن است تا 8 ساعت افزایش یابد. دفع این دارو عمدتاً کلیوی است، اما مقادیری از دارو نیز از راه مدفوع دفع می گردد.

عوارض جانبی

عوارض جانبی اتامبوتول عمدتاً مربوط به اختلالات بینایی به صورت کاهش دقت بینائی، کوررنگی و محدود شدن میدان دید می باشد که با علایم نوریت اپتیک، کوررنگی قرمز - سبز بروز می نماید. کهیر، خارش، بثورات جلدی و کاهش پلاکت خون از دیگر عوارض جانبی این داروست.

موارد منع مصرف

این دارو در کودکان کم سن و در بیماران مبتلا به نوریت اپتیک و دید ضعیف نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در صورت ابتلای بیمار به عیب کار کلیه، باید مقدار مصرف دارو کاهش داده شود.
  2. باید به بیمار تذکر داد که در صورت بروز هر گونه تغییر در بینایی بلافاصله به پزشک مراجعه نماید.
  3. مصرف اتامبوتول در کودکان با سن کمتر از 5 سال باید با احتیاط و با درنظر گرفتن علائم مسمومیت با دارو (اختلالات بینائی) صورت گیرد.
نکات قابل توصیه
  1. در صورت بروز تحریک گوارشی، می توان دارو را با غذا مصرف کرد.
  2. در صورت بروز تاری دید یا کاهش بینایی بایداحتیاط کرد و بلافاصله به پزشک مراجعه نمود.
مقدار مصرف

بزرگسالان و کودکان:

مقدار مصرف این دارو در بزرگسالان و کودکان با سن بیشتر از 6 سال در درمان بدون نظارت در مرحله اول 15 - 25 mg/kg/day می باشد. در درمان تحت نظارت به مقدار  30 mg/kgسه بار در هفته یا  45 mg/kg دو بار در هفته مصرف می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 400 mg