اتومیدیت

موارد مصرف

اتومیدیت یک داروی بیهوش کننده است که برای القا بیهوشی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

اتومیدیت یک خواب آور کوتاه اثر است که احتمالاً اثراتی مشابه GABA دارد.

فارماکوکینتیک

اتومیدیت سریعاً توسط کبد متابولیزه و غیرفعال می گردد. نیمه عمر آن حدود 75 دقیقه است و شروع اثر آن طی یک دقیقه بعد از تزریق می باشد. طول مدت اثر دارو وابسته به مقدار مصرف و معمولاً 3 - 5 دقیقه است. زمان هوشیابی آن نیز کمی سریعتر از تیوپنتال است. این دارو از طریق کلیه دفع می گردد.

هشدارها
  1. مصرف اتومیدیت در هنگام زایمان توصیه نمی شود.
  2. مصرف اتومیدیت در اختلالات سیستم ایمنی، عفونت و موارد پیوند اعضا باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
  3. این دارو فقط باید از راه وریدی تزریق شود. این دارو نباید از راه انفوزیون طولانی مصرف شود.
  4. تزریق وریدی این دارو توسط افراد مجرب و آموزش دیده در کنترل عواقب بیهوشی عمومی و در حضور امکانات احیاء قلبی - تنفسی باید صورت گیرد.
تداخل های دارویی
  • از مصرف فرآورده های حاوی الکل و سایر داروهای مضعف CNS تا 24 ساعت پس از بیهوشی، باید خودداری شود.
  • تا 24 ساعت پس از بیهوشی هنگام رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

مقدار مصرف دارو باید برای هر بیمار جداگانه تعیین شود. به عنوان یک راهنمای کلی در بزرگسالان و کودکان 10 سال به بالا مقدار مصرف به عنوان بیهوش کننده عمومی 0.2 - 0.6 mg/kg است که بصورت تزریق آهسته داخل وریدی (طی 30 - 60 ثانیه) تجویز می شود.

فرم های دارویی

Injection: 20 mg/10 ml