اگزمستان

موارد مصرف

اگزمستان در درمان سرطان پیشرفته پستان در زنان در دوره بعد از یائسگی که دیگر به درمان آنتی استروژن جواب نمی دهند، استفاده می شود.

مکانیسم اثر

این دارو یک مهار کننده انتخابی سیستم آروماتاز (استروژن سینتاز) می باشد.

فارماکوکینتیک

این دارو پس از مصرف خوراکی به سرعت از دستگاه گوارش جذب می شود. فراهمی زیستی این دارو تحت تأثیر متابولیسم عبور اول قرار می گیرد، ولی وقتی با غذا مصرف شود، فراهمی زیستی آن افزایش می یابد. این دارو عمدتاً متابولیزه شده و متابولیت ها از راه ادرار و مدفوع دفع می شوند.

عوارض جانبی

شایع ترین عوارض جانبی اگزمستان اختلالات گوارشی، برافروختگی، تعریق، خستگی و سرگیجه می باشد.

موارد منع مصرف

مصرف این دارو در پیش از دوران یائسگی (خصوصاً در بارداری) ممنوع می باشد.

نکات قابل توصیه

این دارو ترجیحا باید بعد از غذا مصرف شود.

مقدار مصرف

مقدار مصرف این دارو 25 mg/day می باشد.

فرم های دارویی

Tablet: 25 mg