اکسپکتورانت

موارد مصرف

اكسپكتورانت براي كاهش غلظت و چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن از ريه ها، كاهش موكوس ريوي و تبديل سرفه هاي خشك به سرفه ترشحي و خلط آور استفاده مي شود.

مکانیسم اثر

اكسپكتورانت حاوي تركيباتي است كه موجب رقيق شدن خلط و خروج آن از ريه ها مي گردند. كلرفنيرامين موجود در اين فرآورده با اثرات ضد هيستامين، پسودوافدرين با اثر مقلد سمپاتيك ضد احتقان و گايافنزين با كاهش چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن، در نهايت موجب تسكين سرفه هاي خشك و نرم شدن مخاط ريه و تخليه خلط مي گردند.

عوارض جانبی

اگر چه هر يك از اجزاء اين فرآورده، عوارض جانبي مشخصي دارد ولي با مقادير بكار برده شده در اين فرمولاسيون عارضه قابل توجهي ايجاد نمي كنند.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان اين فرآورده با ساير تركيبات مضعف CNS موجب تشديد اثرات هر دو گروه دارويي مي شود.

نکات قابل توصیه
  1. در صورت استفاده از ساير تركيبات مقلد سمپاتيك، احتياط شود.
  2. اين دارو ممكن است ايجاد خواب آلودگي نمايد. بنابراين از انجام كارهايي كه نياز به هوشياري دارند، پرهيز شود.
  3. قبل از هر گونه عمل جراحي و يا درمان هاي اضطراري، پزشك را از مصرف دارو بايد مطلع ساخت.
  4. در صورت تداوم نشانه هاي بيماري بيش از 7 روز يا وجود تب بالا، به پزشك مراجعه شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

5 - 10 ميلي ليتر، حداكثر 4 بار در روز مصرف مي شود.

 

كودكان:

براي كودكان 2 - 6 سال، 1 – 2.5 ميلي ليتر تا 4 بار در روز تجويز مي شود كه در نهايت نبايد بيش از 10 ميلي ليتر در روز مصرف شود. در كودكان 6 - 12 سال، 2.5 – 5 ميلي ليتر 4 بار در روز تا حداكثر 20 ميلي ليتر در روز مصرف مي شود.

فرم های دارویی

Syrup: (Guaifenesin 100 mg + Chlorpheniramine Maleate 2 mg + Pseudoephedrine HCI 30 mg)/5 ml