اکسپکتورانت کدئین

موارد مصرف

این دارو به منظور تسکین سرفه و کاهش احتقان بینی ناشی از سرماخوردگی، آلرژی و یا سایر عفونت های تنفسی و نیز رفع سایر علائم عمومی ناشی از سرماخوردگی به کار می رود.

مکانیسم اثر

این فرآورده حاوی ترکیباتی است که در جهت تقویت اثر یکدیگر به تسکین سرفه یا رفع احتقان کمک می کنند. گایافنزین با کاهش چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن، پسودوافدرین با تحریک سمپاتیک و تنگی عروق مخاط بینی و در نتیجه کاهش احتقان و ادم و کدئین با اثر مستقیم بر مرکز سرفه در بصل النخاع و تضعیف رفلکس سرفه، موجب بروز اثرات درمانی این دارو می شوند.

عوارض جانبی

اگر چه هر یک از اجزاء دارویی این فرآورده، دارای عوارض جانبی مشخص است ولی با مقادیر بکار برده شده در این ترکیب، عارضه قابل توجهی ایجاد نمی کنند.

موارد منع مصرف

در مبتلایان به ضعف تنفسی شدید نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این ترکیب ممکن است علائم مسمومیت گوشی ناشی از مصرف مقادیر بالای سالیسیلات را پنهان سازد.
  2. به دلیل وجود کدئین در این فرآورده، ممکن است وابستگی ایجاد شود.
  3. این فرآورده ممکن است ایجاد خواب آلودگی یا سرگیجه نماید.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان این فرآورده با سایر ترکیبات تضعیف کننده CNS موجب تشدید اثرات هر دو گروه داروئی می شود.

نکات قابل توصیه
  1. در صورت تداوم نشانه های بیماری بیش از 7 روز یا وجود تب شدید، به پزشک مراجعه شود.
  2. برای به حداقل رسانیدن تحریک معده، دارو همراه با غذا، آب یا شیر مصرف شود.
  3. قبل از هرگونه اعمال جراحی و یا درم انها ی اضطراری، باید پزشک را از مصرف دارو مطلع نمود.
  4. هنگام برخاستن ناگهانی از وضعیت خوابیده یا نشسته احتیاط شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

5 - 10 میلی لیتر هر 6 ساعت مصرف می شود.

 

کودکان:

برای کودکان 2 - 6 سال، 1.5 – 2.5 میلی لیترهر 6 - 8  ساعت و برای کودکان 6 - 12 سال، 2.5 - 5 میلی لیتر هر 6 - 8 ساعت تجویز می گردد.

فرم های دارویی

Oral Solution: (Guaifenesin 100 mg + Pseudoephedrine HCl 30 mg + Codeine phosphate 10 mg)/5 ml