کمپلکس فاکتور IX

موارد مصرف

کمپلکس فاکتور IX برای پیشگیری و کنترل خونریزی در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور  IXیا هموفیلی B مصرف می شود. این کمپلکس ممکن است در درمان خونریزی بیماران هموفیلی A که دارای مهارکننده فاکتور VIII می باشند، مصرف شود. این دارودر درمان خونریزی ناشی از ضد انعقادهای خوراکی در موارد اضطراری و همچنین در بیمارانی که غلظت مورد نیاز فاکتور IX با انفوزیون پلاسما بدست نمی آید و زمانی که جبران خون و گلبول های قرمز ضروری نباشد، مصرف می شود.

مکانیسم اثر

کمپلکس فاکتور IX حاوی فاکتورهای انعقادی X, IX, VII, II و مقدار کمی از پروتئین های دیگر پلاسما است. این فاکتورها در کبد ساخته می شوند .فاکتور IX در سیستم انعقاد داخلی، برای فعال کردن فاکتور VIII ضروری است که به نوبه خود فاکتور VIII نیز فاکتور X را فعال می کند. این فرآیند نهایتاً منجر به تبدیل پروترومبین به ترومبین شده و لخته فیبرین تشکیل می شود.

فارماکوکینتیک

فاکتور VII موجود در این فرآورده دارای نیمه عمر دو مرحله ای است که 4 - 6 ساعت برای ایجاد تعادل در فضای خارج عروقی و 22.5 ساعت برای تجزیه بیولوژیک می باشد.

فاکتور IX دارای نیمه عمر 24 ساعته میباشد.

عوارض جانبی

تب گذرا، لرز، سردرد، بر افروختگی، گزگز کردن پوست و تغییر در فشار خون و ضربان نبض بندرت با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

کمپلکس فاکتور IX در مواردی از ابتلای به بیماری کبدی که در آن علائم انعقاد داخل عروقی منتشر یا فیبرینولیز وجود دارد و در بیماران مبتلا به کمبود خفیف این فاکتور که مصرف پلاسمای منجمد تازه در آنها کافی است، نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در صورت بروز علائم انعقاد داخلی عروقی، مصرف دارو باید قطع گردد. برای تشخیص انعقاد داخل عروقی منتشر، بیمار باید تحت نظارت دقیق باشد.
  2. ترومبوز یکی از خطرات کاملاً شناخته شده دوره پس از عمل جراحی است. در موارد اضطراری و زمانی که مصرف مقادیر زیاد کمپلکس فاکتور IX مورد نیاز باشد، استفاده از یک داروی ضد انعقاد به عنوان پیشگیری باید در نظر گرفته شود.
  3. سرعت تزریق دارو بطور مستقیم در ورید یا هنگام انفوزیون نباید از3 ml/min  تجاوز کند. سرعت تزریق باید براساس پاسخ هر فرد تنظیم شود. معمولاً تزریق100  واحد در دقیقه بخوبی تحمل می شود.
  4. مصرف مقادیر زیاد کمپلکس فاکتور IX در بیماران با گروه خونی  AB, B, A، احتمال همولیز داخل عروقی را افزایش می دهد.
نکات قابل توصیه
  1. توصیه می شود محلول آماده تزریق، طی 3 ساعت پس از آماده شدن مصرف شود.
  2. قبل از آماده کردن فاکتور برای تزریق، رقیق کننده باید تا دمای اتاق (حداکثر 37 درجه) گرم شود.
  3. سرعت تزریق وریدی یا انفوزیون دارو باید آهسته باشد. در صورت بروز گزگز، سرعت تزریق باید کاهش یابد.
مقدار مصرف

مقدار کمپلکس فاکتور IX در بیماران مبتلا به کمبود فاکتورهای انعقادی و هموفیلی B به شدت کمبود، غلظت مطلوب هر یک از این فاکتورها، وزن بیمار و شدت خونریزی بستگی دارد. تعداد دفعات مصرف این دارو به عنوان مقدار نگهدارنده متغیر است. بهتر است تنظیم مقدار مصرف براساس سنجش های انعقادی قبل از درمان و در فواصل زمانی مناسب در طول درمان انجام گیرد.

در کمبود فاکتور VII میزان مورد نیاز بصورت زیر محاسبه می شود:

میزان افزایش مطلوب (برحسب %) × وزن بدن 0.5 unit/kg × (kg)

در کمبود فاکتور IX  میزان مورد نیاز بصورت زیر محاسبه می شود:

میزان افزایش مطلوب (برحسب %) × وزن بدن 1 unit/kg × (kg)

 برای درمان خونریزی در بیماران هموفیلی A که دارای مهارکننده فاکتور VIII می باشند، مقدار 75 u/kg (وزن ایده ال بدن) بصورت مقدار واحد از راه وریدی یا انفوزیون تزریق می گردد. در جراحی ها و عمل های جراحی دندان، سطح پلاسمایی فاکتور VII یا IX باید بالای %20 نگهداشته شود. تا 8 روز پس از جراحی، بیمار باید تحت مراقبت کامل باشد.

در درمان مصرف بیش از حد داروهای ضد انعقاد این دارو به مقدار 15 unit/kg بصورت تزریق IV استفاده می شود.

فرم های دارویی

For Injection: 250, 500, 1000 IU