فیلگراستیم

موارد مصرف

این دارو در درمان نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی به منظور کاهش شیوع عفونت که به شکل نوتروپنی تب زا تظاهر می کند و در بیماران مبتلا به سرطان های بدخیم غیرمیلوئیدی که داروهای ضد سرطان تضعیف کننده مغز استخوان دریافت می کنند، (به استثناء لوکمیای میلوئید مزمن و سندرم های میلودیسپلاستیک)مصرف می شود. این دارو همچنین برای کاهش طول مدت نوتروپنی پس از تکمیل شیمی درمانی لوسمیمیلوستیک حاد در بزرگسالان نیز مصرف می شود. این دارو در درمان کمکی تسریع بهبود میلوئید در بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند مغز استخوان پس از شیمی درمانی سرطان های بدخیم غیرمیلوئیدی هستند، مصرف می شود. این دارو همچنین برای درمان نوتروپنی مزمن شدید از جمله نوتروپنی مادرزادی، ایدیوپاتیک و سیکلیک و سابقه عفونت های شدید یا عود کننده نیز مصرف می گردد.

 این دارو در نوتروپنی مقاوم در عفونت های HIVپیشرفته نیز بکار می رود.

فارماکوکینتیک

5 دقیقه پس از تزریق زیر جلدی، این دارو قابل آشکارسازی در سرم می باشد. نیمه عمر حذف دارو حدود 3.5 ساعت است. کاهش در نوتروفیل های گردش خون طی 5 دقیقه پس از تزریق وریدی مشاهده می شود. پس از 4 ساعت، تعداد سلول ها شروع به طبیعی شدن می کند. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پس از تزریق زیر جلدی 2 - 8 ساعت است.

عوارض جانبی

لکوسیتوز شدید (معمولاً غیر علامتی)،قرمزی یا درد در محل تزریق زیرجلدی، واکنش آلرژیک یا آنافیلاکتیک (خس خس سینه)، بزرگ شدن طحال، آریتمی گذرای فوق بطنی و التهاب عروق با مصرف این دارو گزارش شده است. هپاتومگالی، کاهش فشار خون گذرا، اپی تاکسی، اختلالات ادراری (از جمله پروتئین اوریا، هماتوریا)، استئوپوروز، بدتر شدن آرتریت روماتوئید، واسکولیت جلدی، ترومپوسیتوپنی، آنمی، کاهش گذرای گلوکز خون و افزایش اسید اوریک از عوارض دیگر این دارو هستند.

موارد منع مصرف

نوتروپنی شدید مادرزادی(kostman’s syndrome)  با سایتوژنتیک شکمی.

هشدارها
 1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
 2. وجود تعداد زیاد سلول های جوان میلوئید لوسمیک در مغز استخوان یا خون محیطی، حساسیت به فاکتورهای محرک کلنی، حساسیت به پروتئین های مشتق شده از اشریشیا کلی.
 3. طی مدت مصرف دارو، شمارش تام سلول های خون همراه با آزمون تشخیص افتراقی ضروری است.
 4. این دارو از طریق تزریق زیرجلدی (تزریق سریع یا انفوزیون 24 ساعته) یا تزریق وریدی (طی 30 دقیقه یا بصورت انفوزیون وریدی) مصرف می شود. زمان تزریق وریدی باید حداقل 30 دقیقه باشد، زیرا کارایی دارو در اثر تزریق سریع از بین می رود.
 5. بیمارانی که فاکتور محرک کلنی دریافت می کنند، باید تحت نظارت پزشک مجرب و آشنا به شیمی درمانی باشند.
 6. احتیاط های لازم جهت پیشگیری از بروز آلرژی باید صورت گیرد. در صورت بروز آلرژی شدید یا واکنش آنافیلاکتیک، مصرف فاکتور باید قطع شده و درمان مناسب شروع شود.
 7. فاکتور محرک کلنی نباید طی 24 ساعت قبل یا پس از مصرف آخرین روز شیمی درمانی یا طی 4 ساعت قبل یا پس از رادیوتراپی به دلیل حساسیت ذاتی سلول های خون ساز در حال تقسیم به داروهای شیمی درمانی سیتوتوکسیک و اشعه رادیوتراپی، مصرف شود.
 8. لوسمی میلوئید حاد ثانویه
 9. بیماری سلول های داسی شکل
 10. اندازه طحال بایستی کنترل شود (احتمال پارگی)
 11. در صورتی که دارو به مدت بیش از 6 ماه مصرف می شود، باید دانسیته استخوان کنترل شود (احتمال بروز بیماری های استئوپورتیک استخوان)
تداخل های دارویی

مصرف همزمان فیدگراستین با فلوئورواوراسیل باعث بدتر شدن نوتروپنی می شود.

نکات قابل توصیه
 1. دوره درمان باید کامل شود.
 2. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، حتماً باید با پزشک مشورت شود.
 3. طی درمان با دارو، بیمار باید تحت نظارت دقیق پزشک باشد.
 4. در صورت بروز علائم و نشانه های عفونت (شامل تب ولرز) سریعاً باید با پزشک مشورت شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی، از طریق وریدی یا زیرجلدی 5 mcg/kg  یکبار در روز، 24 ساعت پس از مصرف آخرین دوز داروی شیمی درمانی تزریق می شود. این درمان ممکن است تا 2 هفته ادامه داشته باشد، تا زمانی که شمارش تام نوتروفیل به10 هزار در میلی لیتر برسد. مقدار مصرف دارو را می توان با مقادیر 5 mcg/kg برای هر دوره شیمی درمانی افزایش داد. در تسریع بهبود میلوئید در بیمارانی که تحت عمل پیوند مغز استخوان هستند، از راه انفوزیون وریدی(طی 4 - 24 ساعت) یا زیرجلدی مقدار10 mcg/kg  به مدت 21 روز مصرف می شود که 2 - 4 ساعت پس از انفوزیون مغز استخوان و حداکثر 24 ساعت پس از مصرف آخرین دوز داروی شیمی درمانی شروع می شود. در نوتروپنی مزمن شدید از نوع مادرزادی،6 mcg/kg  دو بار در روز و در نوتروپنی ایدیوپاتیک و سیکلیک5 mcg/kg  دو بار در روز از راه زیرجلدی مصرف می شود.

فرم های دارویی

Injection: 300 mcg/ mL