فلکائینید

موارد مصرف

فلکائینید یک داروی ضد آریتمی است که برای درمان آریتمی علامتی شدید، مانند تاکی کاردی بطنی مداوم، انقباضات بطنی نارس یا تاکی کاردی بطنی غیر مداوم مقاوم به درمان با سایر داروها و همچنین برای درمان آریتمی فوق بطنی علامتی شدید مصرف می شود.

مکانیسم اثر

فلکائینید یک داروی با اثر اینوتروپیک منفی و با فعالیت بیحس کنندگی موضعی است. این دارو هدایت، تحریک پذیری و خودکاری قلب را از طریق آهسته کردن هدایت دهلیزی، داخل بطنی، گره دهلیزی بطنی، دستجات هیس - پورکنژ کاهش می دهد.

فارماکوکینتیک

جذب دارو از راه مجرای گوارش کامل بوده و تحت تاثیر غذا قرار می گیرد. نیمه عمر دارو20  ساعت و متابولیسم دارو کبدی است. این دارو عمدتا از راه کلیه و %5 آن از راه مدفوع دفع می شود. اوج غلظت پلاسمایی دارو از راه خوراکی پس از 4 ساعت ایجاد شده و فراهمی زیستی دارو حدود %81 می باشد.

عوارض جانبی

سردرد، سرگیجه، ضعف، خستگی، تپش قلب، درد قفسه سینه، ادم، تاری دید و سایر اختلالات بینایی، دل درد، تهوع، یبوست، آریتمی جدید یا تشدید آریتمی، نارسایی یا ایست قلبی با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

این دارو در موارد وجود حساسیت، شوک کاردیوژنیک، بلوک درجه 2 و 3 گره دهلیزی بطنی، سابقه نارسایی احتقانی قلب و سکته قلبی و در بیماران مبتلا به فلوتر یا فیبریلاسیون دهلیزی نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. درمان با این دارو باید در بیمارستان شروع شود.
  2. مقدار مصرف دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی باید کاهش یابد.
  3. ثبت نوار قلبی در طول درمان با این دارو ضروری است.
  4. اندازه گیری سطح پتاسیم خون و سطح سرمی دارو در طول مصرف این دارو توصیه می شود.
تداخل های دارویی
  • در صورت مصرف همزمان این دارو با دیسوپیرامید یا وراپامیل اثر اینوتروپیک منفی دارو تشدید افزایش می یابد.
  • در صورت مصرف همزمان این دارو با سایمتیدین و آمیودارون، علائم مسمویت با این دارو مشاهده می شود.
  • سطح پلاسمایی گلیکوزیدهای قلبی در صورت مصرف همزمان با فلکائینید افزایش می یابد.
  • داروهای اسیدی و قلیایی کننده ادرار سرعت دفع دارو را کاهش می دهند.
نکات قابل توصیه
  1. دوره درمان با این دارو باید کامل شود.
  2. مصرف سدیم و مایعات در طول درمان با این دارو باید محدود شده و وزن بیمار کنترل شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار مصرف اولیه 100 میلی گرم دو بار در روز می باشد. حداکثر مقدار مصرف 400 mg/day می باشد، هر چند که اغلب بیماران به مقدار مصرف بیش از300 mg/day  نیاز ندارند. مقدار مصرف دارو باید پس از 3 - 5 روز مجددا تنظیم گردد و در صورت کنترل بیماری کاهش یابد. در آریتمی فوق بطنی، مقدار مصرف اولیه 50 میلی گرم دو بار در روز و حداکثر مقدار مصرف  300 mg/dayمی باشد.

کودکان:

در کودکان کمتر از 6 ماه، مقدار مصرف50 mg/m2/day  در مقادیر منقسم و در کودکان بالاتر از 6 ماه100 mg/m2/day می باشد. حداکثر مقدار مصرف در کودکان 200 mg/m 2/day می باشد.

فرم های دارویی

 Tablet: 100 mg